Sunday, April 21, 2013

ႏြား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္

ခ်က္ေကာင္းကို ကိုင္ပါမွ ႏြား၏သဘာ၀ 
 ႏြားတို႕သည္ စားက်က္ေျမတြင္ ေနရာအနွံ သြားလာ စားေသာက္ခြင့္ရွိ၏။ စားက်က္တြင္ရွိေသာ ျမက္နုနု ခ်ိဳခ်ိဳေလးမ်ားကို စားေသာက္ခြင့္ ကို အလိုအေလ်ာက္ ရထားေပသည္။ သို႕ေသာ္  ႏြားတို႕သည္ လူတို႕စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ္ ေျမပဲ၊ႏွမ္း နွင့္ေျပာင္း စသည့္ စိုက္ခင္း မ်ားကို ၀င္ေရာက္စားေသာက္ခြင့္ ကို ကား မရပါေခ်။
 


တိရိ စ ၦာန္ ဆိုသည္မွာ                                                                                      
 လူတို႕ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာစိုက္ခင္းမ်ားမွ အပင္တို႕ ကို ၀င္ေရာက္စားေသာက္ ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္  ႏြားေက်ာင္းသားကို ႏြားပိုင္ရွင္မွ တာ၀န္ေပးထားေလသည္။ ႏြားေက်ာင္းသား အိပ္ေပ်ာ္ေနခိုက္ ႏြားတို႕သည္  ေျပာင္းခင္း၊ ႏွမ္းခင္းႏွင့္ ေျမပဲခင္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္စားေသာက္ၾကေလသည္။


မည္သူ႕တာ၀န္လဲ
 ႏြားကို အျပစ္ေပးရမည္ေလာ၊ ႏြားေက်ာင္းသားကို အျပစ္ေပးရမည္ေလာ၊ႏြားပိုင္ရွင္ကို အျပစ္ေပးရမည္ေလာ။ ရပ္မိရပ္ဖ ကိုအျပစ္ေပးရမည္ေလာ။  မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း။

တစ္ေလွတည္းစီး
 ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္  လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႕ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကေသာ အခါ   အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတို႕သည္ အလုိအေလ်ာက္ ရရွိထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြင္းမွ ရပိုင္ခြင့္တို႕ကို ရယူၾကမည့္ အစား ျပည္သူလူထုတို႕၏ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းကို လုယက္ၾကေလသည္။ က်ဴးေက်ာ္ၾကေလသည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္တို႕နွင့္လည္း  သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္္းေလြ႕ေလြ႕ ေပါင္းဖက္ၾကေလသည္။

ဘူေလးလဲ
လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊  ျပည္သုူလူထု ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္ တို႕အားလံုး မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း။

နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး
 အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္တို႕ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္ေသာအခါ လြႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းတို႕မွ ထိန္းေက်ာင္းနိဳင္လ်င္ သက္သာရာ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းတို႕ကိုလည္း ျပည္သူလူထုက ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရပါမည္ ။  ျပည္သူ႕ကိုယ္စား အလုပ္မလုပ္ေသာ္ တာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္းေစရပါမည္ ။ ထို ့ အျပင္ တရားဆီရင္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားထံ ပိုေဆာင္ေစၿပီ း ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕မွ သာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ပါလိမ့္မည္။
မည္သို႕ ထိန္းေက်ာင္းမည္
  ႏြားေက်ုာင္းသားက  ႏြားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ္ ပ်က္ဆီးျခင္းေဘးမွ သက္သာရာရနိဳင္ေလသည္။
တဖန္ ႏြားပိုင္ရွင္ျပည္သူ တို႕မွ ႏြားေက်ာင္းသားကို  ထိန္းေက်ာင္းနိဳင္လ်င္ သက္သာခြင့္ ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္  ရပ္မိရပ္ဖတို႕က  ျပင္းထန္ေသာ  ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးနိဳင္ေအာင္ အားထုတ္ လံုးလျပဳလ်င္  သက္သာခြင္ ကိုကား ရရွိနိဳင္ေလသည္။

အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းၾကရန္မွ မျဖစ္မေနလုိအပ္လွေပသည္။

ထိန္းေက်ာင္းခြင့္ကို မရလၽင္ အဆိုပါႏြားေက်ာင္းသားကို တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေလသည္။

မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ေနသနည္း

လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကိုေဆာင္နိုင္ရန္နွင့္
 အုပ္ခ်ဴပ္သူ တို႕ ၏ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမွဳ ၊အဂတိ လို္က္စားမွဳ နွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးစြဲမွဳတိို႕ တာဆီးနိဳင္ေရး အတြက္ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းသင့္ၾကေပသည္။ သို႕ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းတုိ႕ကား အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကေလ၏။ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႕ကို ျပည္သူလူထုက တာ၀န္မွ ရပ္ဆုိင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းတို႕က တိက်ေသာဥပေဒကို ထုတ္ျပန္နိဳင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ုဳပ္သူတို႕ ထင္ရာဆိုင္းၾကေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္တို႕နွင့္ေပါင္းဖက္ကာ ပုလင္းတူဗူးဆို႕ လုပ္ၾကေလသည္။
 
မ်က္ကြယ္ျပဳသူ
 ႏြားေက်ာင္းသားသည္ သစ္ပင္ေအာက္တြင္အိပ္ေပ်ာ္ေန၏။ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ၏ စိုက္ခင္းမ်ားကို ႏြားသည္ ၀င္ေရာက္ စားေသာက္ ဖ်က္ဆီးေလသည္။ ႏြားပိုင္ရွင္ကား မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုမသိေခ်။ ရပ္မိရပ္ဖတို႕ကလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ေနၾကေလ၏။

 ႏြား၊ ႏြားေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏြားပိုင္ရွင္ ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ အားလံုးတြင္  မည္သူတြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း။ႏြား =အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ႏြားေက်ာင္းသား=လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ႏြားပုိင္ရွင္= ျပည္သူ၊ ရပ္မိရပ္ဖ=တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္


အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ
ဥပေဒျပဳအာဏာ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာ ႏွင့္
ျပည္သူလူထု   တို႕ကို ကုိယ္စာျပဳ၍ ေရးဖြဲ႕ပါသည္                                                                                                         ကိုဧည့္သည္

No comments:

Post a Comment