Sunday, July 21, 2013

နိုုဳင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး


နိဳင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး

ၾသဇာရိွိတဲ့ NGOေတြ Institutions ေတြအားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးစားရပါမယ္။ အဲဒီ အင္စတီက်ဴရွင္းေတြအားေကာင္းလာရင္ Third Party ေတြျဖစ္လာမွာပါပဲ။ လူထု ကို လႊမ္းမိုးနိုင္တဲ့ လူထုရဲ႕အက်ိဳးကိုေဆာင္တဲ့ Institutions ေတြရဲ႕အားကို မဲအနိဳင္ရဖို႔လိုတဲ့ ပါတီေတြကအားကိုးရမွာပါ။

အဲဒီ Institutions ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ နဲ႕ နယ္ပယ္ က်ယ္၀န္းလာေအာင္ က်ိဳးစားနိဳင္ေလေလ အာဏာနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဟာေပ်ာက္ကြယ္ေလေလပါပဲ။တနည္းေျပာရရင္ စြမ္းေဆာင္ရည္႕ရွိေသာလူ႔အဖြဲအစည္းကို တည္ေဆာက္နိဳင္ျခင္းပါ။

တနည္း ေျပာရရင္ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ၾသဇာရွင္ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ အဲသည့္ၾသဇာရွင္ေတြက အာဏာရွင္ကို ထိန္းေက်ာင္းနိဳင္ခြင့္ရရွိတယ္လို႕ဆိုလိုတာပါ။ အဖြဲအစည္းျပဳမူ ျဖစ္တဲ့ Institutionalizationကိုတည္ေဆာက္ ဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္။အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေလေလ အစိုးရ ရဲ႕အာဏာစက္က ေလ်ာ့ပါေလေလပါ။

အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိဖို႕ Capacity Building ကို တည္ေဆာက္ေနၾကဖို႕ပါ။ individualization, မွသည္ familiarization, regionalisation, nationalization, globalization သို႕ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး ဆိုတာ အဲဒါကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္လို႕နားလည္မိပါတယ္။ state building ဆိုတာ နားလည္ရသိပ္မခက္ပါ။ လုပ္ေဆာင္ရတာေတာ့ ခက္ပါလိမ့္မယ္

No comments:

Post a Comment