Friday, December 13, 2013

သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားလက္သုိ႕ ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္း ၊ မအူပင္ျမိဳနယ္၊မိုးမခ ေက်းရြာ၊ မိုးမခ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

ျပည္လံုးခ်မ္းသားေစတီ(မိုးမခေက်းရြာ)


မိုးမခ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

ဖိတ္ၾကားျခင္း

ဖိတ္ၾကားလႊာ

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာၾကိဳဆိုၾက

လယ္ယာေျမ အသိမ္းဆည္းခံတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၀မ္းေျမာက္ၾကၿပီ။ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္နိုင္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။သိမ္းယူထားသည္က လည္း ႏွစ္အေတာ္ ၾကာေနၿပီ။

သိမ္းယူထားသည့္လယ္ယာေျမမ် ားအားေတာင္သူမ်ာထံ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းမယ္လို႕သိရသည္။ ထူးျခားလွပါ၏။ေမာင္မင္းၾကီးသား အစိုးရမင္းလူၾကီးမ်ား က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။


ထူးျခားဆန္းျပား

 သိမ္းယူထားေသာ ေျမကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္ ျမန္မာနိဳင္ဂရု
ကုမဏီ လီမိတက္က  ဖိတ္ၾကားသူမ်ား၏ အေပၚဆံုးတြင္ ေနရာယူထားသည္မွာ ခန္႕ခန္႕ျငားျငား။၀မ္းသာပိတီကို တျပံဳးျပံဳႏွင့္ ေဖာ္ျပေသာ လယ္သမားမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ား။
ဦးလွခင္(၀၉၃၁၃၅၄၄၉၃)လယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္

 စိုးရိ္မ္မိပါသည္

လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးကမူ အလိမ္ခံရေပါင္းမ်ားေနပါၿပီ။ ဘယ္လိုမွ ယံုၾကည္လို႕မရပါ။ေပးမယ္ေျပာလိုက္ ျပန္သြားလိုက္၊ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုတဲ့   အသံေပၚလာလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား လိမ္ေပါင္းမ်ားေနပါၿပီး၊က်ေနာ္တို႕ကို လာေရာက္ကူညီေပးၾကပါ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား မဟုတ္တာလုပ္သမွ် ျပည္သူလူထုသိေအာင္ေဖာ္ထုတ္ေပၾကပါ   စတၱဳတမ႑ိဳင္မွ ဆရာသမားတို႕ခင္ဗ်ာ ဟု ဆိုလာသူက တစ္ေမွာင့္။ အရာရာကို မယံုၾကည္နိဳင္သူ။ အေကာင္းမျမင္၊ အဆိုးျမင္တတ္သူ။ 


ပ်က္ကြက္သူ ကျမန္မာနိုင္ဂရု

   လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲတြင္ ပ်က္ကြက္သူက လယ္ေျမမ်ားသိ္မ္းယူထားသူ ျမန္မာ နိုင္ဂရု။တက္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေခ်။ ကုမဏီမို႕ အလုပ္မ်ားပံုရသည္။ ေခာတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနသည္မို႕ ယခုလိုပြဲမ်ိဳးတြင္ တက္ေရာက္နိဳင္မူမရွိပါေခ်။ လယ္သမားမ်ားက  လာလာ မလာလာ အမူမထားနိဳင္။

သူရို႕မပါလည္း အေရးမၾကီးေပ ။ ခရိုင္းမွဳးႏွင့္တကြ ျမဳိနယ္ ေက်းရြာ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမူေကာ္မတီ ၊ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူအျပဳအဖြဲ တာ၀န္ရွိသူ လူၾကီးမင္းအားလံုးစံုညီစြာေရာက္ရွိေလၿပီ။အပ္ႏွင္းမည့္သူ လက္ခံမည့္သူက စံုစံုညီညီ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။


ျမန္မာ နိဳင္ဂရုဆိုသည္မွာ
 စာဖတ္ေန
သူၾကီး၏ သားအရင္းေခါက္ေခါက္ ဦးထြန္းနိဳင္ေရႊပင္ျဖစ္ေလသတည္း။ဦးခင္ျမင့္ (လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ)

လယ္သမားတို႕၏ လက္ထဲတြင္ ႏွင္စာရိွသည္ ။ ႏွင္စာဆိုသည္မွာကားတစ္ျခားမဟုတ္ေပ ။ဦးထြန္းနိဳင္ေရႊမွ  လယ္သမားတို႕ကို ႏွင္ထုတ္ထားေသာ  နွင္စာ ျဖစ္ပါသည္ ။ အဆိုပါႏွင္ထုတ္သည့္စာကို လက္မွတ္ထိုး ကာ ထုတ္ျပန္ေပးရသူက ဦးခင္ျမင့္( လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ) ျဖစ္သည္။ ယခုမူ နုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။              


သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမင္းမ်ားေရာက္ၿပီ

 ေတြ႕ဆံုပြဲစၿပီ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႕၊ေနလည္ (၁)နာရီခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးမွ မဂၤလာစကားေျပာ ၾကား

ခြဲေ၀ေပးမည့္ အစီအစဥ္

 တိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္ၾကီး၏ အစီအမံ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ ယခုလို လယ္ယာေျမမ်ားျပန္ေပးရျခင္းျဖစ္တယ္။ သိမ္းထားသည္က ၂၅၀၀ ဧကေက်ာ္ျဖစ္ပါသည္။  ၊ လန (၃၉) က်ထားၿပီးေသာ ဧက ၁၂၀၀ က ငါးကန္မ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပန္မေပးေတာ့ပါ။ငါးကန္မ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးလည္းမေပးနိုင္ပါ။

ယခင္နွစ္က  ျပန္လည္အပ္ႏွံထားေသာ (၂၅၈) ဧက ကုိမူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဟုသိရသည္။ အဆိုပါ ေျမမ်ားသည္ မူလလက္ငုတ္ေတာင္သူမ်ားမရပဲ ေသာင္စား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး ဦးစံျမင့္ေအာင္ ႏွင့္  နီးစပ္သူမ်ားသာရသည္ ဟုသိရသည္။

၂၅၈ ဧက ကိုလည္းခြဲေပးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္  ယခုခြဲေ၀ေပးမူတြင္မပါ၀င္ပါ။ ကုမဏီ မွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ျခင္းမရွိေသာ က်န္ (၉၂၀) ဧကကို သာ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးက အစီအစဥ္ကို တင္ျပသည္။

ပရိယာယ္ေပေလာ
ရြာႏွစ္ရြာကို အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲေစလ်က္ စာရင္းအမွန္တင္ျပေစစည္။ အမွန္တင္ျပျခင္းမရွိသူကို ကန္႕ကြက္ေစသည္။ အလိုလိုေနရင္းမညီညြတ္ျဖစ္ေနသည့္ ရြာနွစ္ရြာ အား အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမည္းသုတ္ခြပ္ေစသည့္ ပံုသ႑န္ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ျငင္းခံုၾကသည္။ သူက ဒီေလာက္ပိုင္တယ္ ငါက သည္ေလာက္ပိုင္တယ္ဟူ၍ ျဖစ္၏။  ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ကား အမုန္းတရားတို႕ ထုထည္ၾကီးမားစြာ ခိုင္ခန္္႕လာေခ်သည္။


ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္းေဆာက္ႏွင့္ထြင္း
   ယခုခြဲေ၀ၿပီးေနာက္ ေက်နပ္မွဳမရွိပါက တုိင္လွ်င္ တိုင္သူကို ၀ရမ္းထုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမည္ ျခိ္မ္းေျခာက္ေျပာဆိုသည္၊ ယခုလိုျပန္ေပးသည္ အစိုးရ ယခင္ကလည္းမရွိခဲ့ေခ်။ သည္ထက္ေကာင္းတဲ့ အစိုးရမရွိနိဳင္ေတာ့ေပ။အစိုးရက သနားလို႕ ျပန္ေပးတာျဖစ္သည္။ ခရိုင္မွဳး၏စကားက ၾကားရသူမ်ား ၾကက္သီးထစရာ။


မေက်နပ္သူတိုင္နိုင္
   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ မေက်နပ္ပါက ျပည္သူ႕လြႊတ္ေတာ္ထက္ ပို၍ ျမင့္မားသည္ဟု ယူဆရေသာ ဘိုးမင္းေခါင္ ၊သိၾကားမင္း၊ အိုဘားမား နွင့္ ကုလသမဂၢ ထံတြင္တိုင္ၾကားနိဳင္သည္ ဟု   ( ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူး) က ထမ္မံ ေျပာဆိုသည္။ခြဲေ၀ၾကျခင္း
 

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး


မေလာက္ငွ
လယ္သမားမ်ားက မိမိတုိ႕ အသိမ္းခံေသာ လယ္ေျမမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ေ၀လို႕မရ မေလာက္ငွသျဖင့္ လယ္သမားအခ်င္းခ်င္ စကားမ်ားၾကသည္၊ ခရိုင္မွဳးဦးေအးေသာ္စီမံခြဲေ၀ပံုကို  လက္ခံမည့္သူ၊ လက္မခံမည့္ သူ ႏွစ္ဖြဲ ႕ ကြဲၾကေလသည္။ ရြာႏွစ္ရာ ကြဲေလၿပီ။တစ္ခ်ိဳက လံုး၀လက္မခံ ၊တစ္ခ်ိဳ႕က ရသေလာက္ယူမည္။ အဖြဲ႕နွစ္ဖြဲ ႕ေလသည္။ ယူမည့္သူ က ယူလုိေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုးရမည္။ မယူမည့္သူ႕က မယူလိုေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုးရမည္ ။


ေခါင္းျဖတ္ပစ္လိုက္ပါလား
 ႏွစ္ဖက္လယ္သမားမ်ားက မိမိတုိ႕၏ ပိုင္ဆုိင္ေသာလယ္ဧကမ်ားကို တင္ျပၾကပါသည္။ တင္ျပေသာလယ္ဧကမ်ားသည္ တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ျဖစ္ေနေလသည္။ ေပးရမည္က ဧကကိုးရာ ။ ေပးေ၀ရမည့္ ခရိုင္မွႈဴ မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ျဖစ္ေလသည္။ သည္ေလာက္မ်ားျပားတဲ့လယ္ဧကမ်ား စပါးစိုက္ေနတာကို သိပါရက္ကယ္နွင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟု တင္ျပေစေသာ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးဘယ္သူလဲဟုေမးသည္။ အဲသည့္ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ဟု တင္ျပေသာ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးကို ေခါင္းျဖတ္ေစ၍ ကန္ထဲသို႕ထည့္ရန္ ေဒါသတၾကီးမိန္႕ဆို၏။လယ္သမားမ်ားလည္း နူတ္လွန္ထိုးလွ်က္ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေျပာဆိုၾကပါျပန္သည္။ ေဒါသၾကီးေနေသာ လယ္သမားထုႏွင့္ ေဒါသၾကီးေနေသာ ခရိုင္မွဳး၏ပံုရိပ္မ်ား(ဘက္ထရီကုန္သြား၍ ၄င္းပံုကို အမိအရမရိုက္ခဲ့နိဳင္ပါေခ်)

ေနာက္ဆံုး ခရိုင္းမွဳးက ဆံုးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀း ျပန္လုပ္မည္ဟု ဆိုကာ အစည္းအေ၀းကို နိဂုံုးခ်ဳပ္လိုက္သည္။


ေပးကားေပးသည္ မရ

ယခုတစ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးခ်က္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေခ်၊ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ေအာင္ျမင္မည္ဟုလည္းမသိရ၊ ေပးကားေပး၏မရ ေကၽြးကားေကၽြး၏ မ၀ျဖစ္ရပါေခ်သည္။ မေလာက္မငွေ၀ေပးသူ၏ အျပစ္လား၊ ရသေလာက္နွင့္ ေက်နပ္တင္းတိမ္ျခင္းမရွိေသာ လယ္သမားတို႕၏ အျပစ္လား။


 စုေ၀းၿပီ

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္၊ ေနာက္တစ္ရက္ေရာက္ၿပီ။ ယခင္ေန႕က ဂယက္ကာ ယေန႕ထိ ျငိမ္သက္မူမရွိေသးေပ။ မိုးမခေက်းရြာရွိလယ္သမားတုိ႕စုေ၀းၾကေလသည္။ လက္မွတ္ထိုးမည္ေလာ၊ လယ္သမား၇၂ေယာက္ကို ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းလိုလို ခရိုင္မွဳး၏ မမွ်တေသာခြဲေ၀မူကို လက္မခံနိုင္။လက္ခံနိဳင္ေသာ ၅ဦး ထြက္ခြြာ သြားသည့္အတြက္ ၆၇ ဦးသာက်န္သည္။ ေတာင္ဆိုသည့္အတိုင္းမရလွ်င္ လံုး၀မယူ ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။


ဆံုးျဖတ္ၿပီ
က်န္ရွိေသာလယ္သမား ၆၇ ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေစလွ်က္ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေအာင္ထံ တင္ျပၾကရန္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။


တိုင္ၾကျပန္ေလသတည္း

တိုင္စာကို စုေပါင္းေရးရသည္။ ေရးလိုက္ ျပန္ဖ်က္လိုက္နွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာယူရသည္။ မေက်နပ္နိဳင္ေသး၊ ျပန္လည္ဖတ္ျပၾကသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီး ထံ သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္မည့္သူရဲေကာင္းကို ေရႊးခ်ယ္ၾကျပန္္သည္။ ေနာက္ဆံုးတိုင္စာေရးျခင္းက႑ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သြားစရိတ္၊ စားစရိတ္ တည္းခိုစရိတ္ စေသာ ကုန္က်မည့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို တြက္က်ျပန္ေလသည္။ မည္သူကမွ်တာ၀န္ယူ ကုန္က်ခံျခင္းမလုပ္လိုၾက၊ ဦးေဆာင္သူတို႕ပင္ ေငြကုန္ၾကျပန္ေလသည္။သူတို၏ အနာဂါတ္မွာလည္း ၀ိုးတ၀ါး ။ခိုးစားေတာ့လည္းေခြးေဟာင္၊လုပ္စားေတာ့လည္းမိုးေခါင္။ (တိုင္စာကို သီးသန္႕တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္)

ေနာက္ဆက္တဲြသတင္း
လိွဳင္သာယာမွာေနပါတယ္။ ပန္ရံလုပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံလဲ ၾကံဳရာက်ဖမ္းေပါ့။ လယ္မွမရွိေတာ့တာ။ အဆင္ေျပတယ္မရွိပါဖူး။ လယ္ကေလး ျပန္ရမယ္ဆိုလို တစ္ေသာင္းခြဲ အတိုးနဲ႕ဆြဲၿပီး ရြာျပန္ခဲ့ပါတယ္။
အခုေတာ့ လယ္ျပန္ရဖို႕မေသခ်ာပါဖူး။ အတိုး
 ပါတက္လို ၀န္ပိျပန္ပါေပါ့ ။ေပါ့ေစလိုလို႕ ေၾကာင္ရုပ္ထိုး ေဆးအတြက္ပိုေလးခဲ့ပါသည္။အိမ္ကို မျပင္နိုင္တာၾကာပါပီ။အေျခအေနက ေတာ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ။  လယ္မရွိေတာ့ ၀င္ေငြမမွန္ပါ။ သမီးေလးကိုလည္း ေက်ာင္းမထားနိဳင္ပါ။ယခင္က စပါးကိုစပါးက်ည္ထဲ အျပည့္ထဲ့စားတာပါ။ ဆင္းရဲေပမဲ့ စားဖုိ႕မပူရပါဖူး။
မျပင္နုိင္ေသာအိမ္ကေလး

  
ေတာင္သူလယ္သမားသားသမီးမ်ား
လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေတာင္သူတို႕၏ သားသမီးတို႕ အနာဂတ္ဘ၀မွာ မပီမျပင္ ၀ိုးတ၀ါး ၊ သူတို႕၏ ဘ၀မ်ားကို မည္သူလာ၍ ကယ္တင္နိုင္ပါမည္နည္။ ယေန႕လူငယ္တို႕သည္ အနာဂါတ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ သားေကာင္းရတနာတို႕ ပင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား ။  လူမူဘ၀အေထြေထြ အဖက္ဖက္ က နိုမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာေက်းလက္ လူမွဳဘ၀မ်ားကို ကယ္တင္နိုင္မည့္သူေပၚေပါက္နိုင္ပါေစလို႕သာ ဆႏၵျပဳမိသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ လွပသာယာလ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ရွိေသာ ေျမသိမ္းမူ ၊ေျမယာလုယက္မူမ်ားက ယခုအခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းေပးနိဳင္သည္မရွိေသ။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ခရိုင္အဆင့္ဆင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳမ်ားကလည္း ယေနထက္ထိ အကင္းမေသေသး ။အုပ္ခ်ုဳပ္သူလူတန္းစားတစ္ခ်ိဳ႕၏ ထင္ရာဆိုင္းမူမ်ားကလည္း ၿပီးဆံုးဖြယ္ရာမျမင္။ မတရားမူမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မူမ်ားက လည္းအနႏ ၱ၊ စီမံခန္႕ခြဲမူ ညံဖ်င္းပံုကလည္း ေျပာစရာမရွိ၊  ေရွ႕ဆက္ ၍ ျမန္မာျပည္ကို မည္ကဲ့သို႕ စီမံခန္႕ခြဲၾကမည္နည္း။


ဒါတို႕တုိင္းျပည္ 

က်ေနာ္တို႕ တိုင္းျပည္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းေလစြ


တင္ျပသူ

လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား

ဦးလွခင္ ၀၉ ၃၁၃၅၄၄၉၃
ဦးျမသန္းၾကီး ၀၉၃၁၁၁၅၈၃၉
ဦးေမာင္လွၾကိဳင္ ၀၉၂၅၀၄၄၃၉၃၂
ဦးခ်စ္ကို ၀၉၄၄၈၀၃၈၂၅၈ ၊ ၀၉၄၉၃၁၆၀၅၂


မွတ္တမ္း
ကိုဧည့္သည္No comments:

Post a Comment