Wednesday, October 31, 2012

ေလးစားမိေသာ ဘေလာ့ဂါ | The Hot News Weekly Journal

ေလးစားမိေသာ ဘေလာ့ဂါ | The Hot News Weekly Journal

ေလးစားမိေသာ ဘေလာ့ဂါ | The Hot News Weekly Journal

ေလးစားမိေသာ ဘေလာ့ဂါ | The Hot News Weekly Journal

ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားဆိုျပီးေတာ႕ | The Hot News Weekly Journal

ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားဆိုျပီးေတာ႕ | The Hot News Weekly Journal

က်ေနာ္တို႕ ရပ္ကြက္ထဲမွာ သည္လိုပဲ ရွိတယ္ က်ေနာ္တို႕ ရပ္ကြက္ မွာ သည္လိုပဲ
က်ေနာ္တို႕ ျမိဳ႕နယ္မွာသည္လို  ပဲရွိတယ္ က်ေနာ္တို႕ ျမိဳ႕နယ္မွာသည္လိုပဲ
က်ေနာ္တို႕ နိုင္ငံမွာ သည္လိုပဲ ရွိတယ္ က်ေနာ္တို႕ နိဳင္ငံမွာ သည္လိုပဲ     ရခိုင္-ဘဂၤလီပဋိပကၡတည္ျငိမ္ေရးေဆာင္ရြက္မွဳအေပၚ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထား Arakan times သတင္းလႊာမွ Hot News သို႕ Mail ျဖင့္ေပးပို႕လာသည့္အနက္မွ အခ်ိဳ႕ကိုေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္ | The Hot News Weekly Journal

ရခိုင္-ဘဂၤလီပဋိပကၡတည္ျငိမ္ေရးေဆာင္ရြက္
ရခိုင္တြင္ တရာဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းပါသည္။ နိဳင္ငံေတာ္ အစိုးုရက ေဆာင္ရြက္လွ်င္ လြယ္လြယ္ ကူကူ ေအးခ်မ္းသာယာ နိုဳင္ပါသည္ သို႕ေသာ္  နိုင့္ငံေရး ကို က်ုားကြက္တြင္  တင္ ကာ ကစားေနသလို တစ္ေကာင္ေကၽြး ႏွစ္ေကာင္းစား ဆိုသကဲ့သ္ို႕ မလုပ္ေစခ်င္ပါ။ မိမိတိုင္းရင္း သားမ်ားကို ခ်ေကၽြးကာ နိုင္ငံေရး အျမတ္ မထုတ္ေစလိုပါ။ ျပည္သူလူထု ၏ ၾကည္ညိဳမူကို တပ္မေတာ္က လုိခ်င္ပါလွ်င္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

စည္ပင္ ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ SMES | The Hot News Weekly Journal

စည္ပင္ ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ SMES | The Hot News Weekly Journal


အပင္ထဲ တြင္ လံုး၀ သံုးမရသည့္ အပင္တစ္ပင္ရွိပါသည္ ။ ထိုအပင္မွာ စည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
စည္ပင္ဆိုသည္မွာ  သူတစ္ပါး၏ အခက္အခဲကို ေငြလုပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အပင္ရွင္သန္ေစေသာ္လည္း တစ္ပါးသူ၏ အပင္ကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္တတ္ပါသည္။

Monday, October 29, 2012

အဲဒီေခတ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို့အားလံုးအရွိသားပဲ | The Hot News Weekly Journal

အဲဒီေခတ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို့အားလံုးအရွိသားပဲ | The Hot News Weekly Journal


က်ေနာ္လည္း ၇ွိေနပါတယ္ သည္ေခာတ္ထဲမွာပါ
 ျပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ေရႊ႕နိဳင္ေသာ္လည္း ခါခ်ဥ္ေကာင္ မာန္ၾကီးလို႕ ေတာင္ၾကီးကို ျဖိဳမဲ့ ၾကံ ခါက မသန္ ဆိုရိုးစကားရွိပါျငားလည္း
သို႕ေသာ္  

Sunday, October 28, 2012

MAKE MONEY: တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူ မရိွေသာ နိုင္ငံ

MAKE MONEY: တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူ မရိွေသာ နိုင္ငံ: ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ အမွန္တကယ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူရွိပါ၏ေလာ။ အမွန္တကယ္ မရွိေသးပါ ဟု ရိုးသားစြာေျဖရပါမည္။ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ က တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္း...

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူ မရိွေသာ နိုင္ငံ ၁

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ အမွန္တကယ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူရွိပါ၏ေလာ။ အမွန္တကယ္ မရွိေသးပါ ဟု ရိုးသားစြာေျဖရပါမည္။ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ က တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္း အမွန္တကယ္ မရွိေသးေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရန္ သမတ ၾကီးႏွင့္ တကြ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစာေနၾကသည္။
 သို႕ေသာ္ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးရံုးတြင္ ျဖစ္္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ က တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူ မရွိေသးေၾကာင္း သက္ေသခံေနပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ အမွတ္ ၁၄၉၃ ျပည္ေထာင္စုလမ္း (၂၄)ရပ္ကြက္ တက္ လူ စက္ဆီေခ်ာဆီေရာင္း၀ယ္ေရး အေဆာက္အဦ ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႕က လည္း ယခုကဲ့သို႕ ခြင္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦကို ျခံစည္းရိုးေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ထိုစဥ္အခါက လည္း အေရးယူျခင္းခံခဲ ရသည္ မရွိခဲ့။  စားေနၾကေၾကာင္းဖား တို႕ အရိုးရင့္ေလၿပီ။
ပထမအၾကိမ္စစ္ေဆးရန္လာေသာ စည္ပင္သာယာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ကို ျခံစည္းရိုး ဟုေျပာသည္။
 ေနာက္တစ္ရက္ အေဆာက္အဦျဖစ္ေနသည္။
နယ္နမိတ္မ်ဥ္းေပၚ သို႕ ျခံစည္းရိုးေပၚ တြင္ အေဆာက္အဦေဆာက္သည့္ ကို
စည္ပင္သာယာရံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေရာက္လာ ကာ တားျမစ္ေသာ္ လည္း
မထီမဲ့ ျမင္ျပဳကာ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေနသည္။  မည္သိို႕ပင္ တားျမစ္ပါေသာ္လည္း တရားဥပေဒမဲ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူတန္းစားမ်ား ရွိေနသည္။ တရားဥပေဒကို သူတိုက ေငြျဖင့္ ေပါက္ ကာ အနိဳင္ယူၾကသည္။ သူတို႕ ခ်မ္းသာ ေသာ ပိုင္ဆိုင္မူမ်ားျဖင့္ ဥပေဒ ျပင္ပ စီးပြားရွာ ၾကသည္။ အရာ ရွိ အရာခံမ်ားကို ေငြျဖင့္ လာဘ္ ထိုးေစလ်က္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ၀ယ္ယူၾကသည္။  ေငြမ်ားတရားနိဳင္ဆိုေသာ္ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထားသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သ္ို႕ လူတန္းစားမ်ား က ယခင္ကလည္းရွိခဲ့သည္ ။ ယခု အစိုးလက္ထက္တြင္လည္း ရွိေနၾကသည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမူ မရွိေသာ နိုင္ငံ သည္ အဘယ္ မွာ လွ်င္ တရားမွ်တမူ ရွိပါမည္နည္း။
သတင္းရင္းျမစ္
ေဇာ္မင္းထြန္း
ဖုန္း ၀၉၇၃၁၈၂၁၉၉
       ၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁
ေ၀လင္းေအာင္Monday, October 15, 2012

makemoney

<a href="http://www.dollarsincome.com/-159611/4158.htm" target="_top"><img src="http://www.dollarsincome.com/banners/banner_300x100_1017854.gif" border="0" alt="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" title="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" width="300" height="100" /></a><img style="border:0" src="http://www.dollarsincome.com/services/imp.php?a_aid=159611&a_bid=4158" width="1" height="1" alt="" /><a href="http://www.dollarsincome.com/-159611/4158.htm" target="_top"><img src="http://www.dollarsincome.com/banners/banner_300x100_1017854.gif" border="0" alt="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" title="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" width="300" height="100" /></a><img style="border:0" src="http://www.dollarsincome.com/services/imp.php?a_aid=159611&a_bid=4158" width="1" height="1" alt="" /><a href="http://www.dollarsincome.com/-159611/4158.htm" target="_top"><img src="http://www.dollarsincome.com/banners/banner_300x100_1017854.gif" border="0" alt="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" title="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" width="300" height="100" /></a><img style="border:0" src="http://www.dollarsincome.com/services/imp.php?a_aid=159611&a_bid=4158" width="1" height="1" alt="" /><a href="http://www.dollarsincome.com/-159611/4158.htm" target="_top"><img src="http://www.dollarsincome.com/banners/banner_300x100_1017854.gif" border="0" alt="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" title="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" width="300" height="100" /></a><img style="border:0" src="http://www.dollarsincome.com/services/imp.php?a_aid=159611&a_bid=4158" width="1" height="1" alt="" /><a href="http://www.dollarsincome.com/-159611/4158.htm" target="_top"><img src="http://www.dollarsincome.com/banners/banner_300x100_1017854.gif" border="0" alt="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" title="Affiliate Program ”Get Money from your Website”" width="300" height="100" /></a><img style="border:0" src="http://www.dollarsincome.com/services/imp.php?a_aid=159611&a_bid=4158" width="1" height="1" alt="" />

Thursday, October 4, 2012

ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရန္မွန္

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္: ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ေရးသူ - ခင္ၿငိမ္းသစ္ ၾကယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္ရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေနရာဟာ ျမင့္မားတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီ...

ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရန္မွန္

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္: ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ေရးသူ - ခင္ၿငိမ္းသစ္ ၾကယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္ရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေနရာဟာ ျမင့္မားတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီ...

ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရန္မွန္

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္: ၾကယ္ေတြ ေႂကြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ေရးသူ - ခင္ၿငိမ္းသစ္ ၾကယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္ရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေနရာဟာ ျမင့္မားတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီ...

MANRICO GDI: Online Earning Is One Of The Best Method For Earni...

MANRICO GDI: Online Earning Is One Of The Best Method For Earni...: Online Earning Is One Of The Best Method For Earning Money For The New Generation Online earning is one of the best method for earning money...