Sunday, February 17, 2013

ေဌးလြင္ဦး ရဲ႕ ငါတို႕႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္

ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးေပၚလာေတာ့- ငါတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ၀က္သား စားတဲ့ အခြင့္အေရး ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ သတိထားမိလာတာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမွာ ငါတို႔ ကို နား လည္ေပးသူ လူတစ္စု၊ ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ရွိႏိုင္သလို- ၀က္သားစားသံုးမူကို နားလည္မႈ လြဲမွားေနတဲ့ လူသားအမ်ားအျပားလည္း ရွိေနမွာေသ ခ်ာတယ္။

အထူးသျဖင့္ မေတာ္မတရားေသာ တစ္ဘက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါတို႔က အာရပ္နိဳင္ငံမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ၀က္သားစားသံုးနိဳင္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႕ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီထားၾကတယ္။

 ငါတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ မေတာ္မတရား ဖိနိပ္ခံထားရတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ 

  ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာ ၀က္သားစားသူနဲ႕မစားသူ အတူတူျဖစ္ေစရမယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရဘူးလို႕ ငါတို႕ရဲ႕ ကမၻာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။

 ျမန္႕မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း ၀က္သားကို ေပၚေပၚတင္တင္စားသံုးနိဳင္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ မူဆလင္နိဳင္ငံမ်ား အထိ ၀က္သားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို လည္း ကမ ၻာသူ ကမ ၻာသားမ်ား ထံ  ေတာင္းဆိုပါတယ္ ။

 ၀က္သားစားသံုးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ဟာ Individual Right ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အာရပ္နိဳင္ငံမ်ား နဲ မူဆလင္ကမၻာအားလံုး ၀က္သားစားခြင့္ ရရန္ သံတမန္နည္း နဲ႕ ရင္ဆိုင္္ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္တယ္။ ၀က္သားအျမဲစားသံုးသူကို ၀က္ပုတ္ ။ ၾကက္သားစားသူကို ၾကက္မ။ ဘဲသားစားသူကို ဘဲၾကီး၊ ေခြးသားစားသံုးသူကို ေခြးသား၊ ေၾကာင္သားစားသံုးသူ ကို ေၾကာင္မ လို႕ နာမ္နိမ္ေခၚတဲ့ အက်င့္ ကို ဥပေဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ သြားတဲ့ အထိ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ေနထိုင္တဲ့ေဒ သမွာ အစားအေသာက္ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ၀က္သား ခိုး၀ွက္စားသံုးျခင္း ရွိေနတာကို လစ္လ်ုဳမရူပဲ ဥေပကၡာ မျပဳ ပဲ အတင္းအဓမၼ နိမ္နင္း ျခင္း ကို ဆန္႕က်င္သြားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ၀က္သားကို အာရပ္ နိဳင္ငံမ်ား အထိ တင္ပို႕ေရာင္းခ်တာ ကို ပိတ္ပင္ထားသူ မည္သူမဆို ငါတို႕ ရဲ ႕ ရန္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ၀က္သားစားသူ မစားသူမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ ၀က္သားမစားသူေတြ ကို မ်က္ႏွာသာေပး ဆက္ဆံတာေတြကို ဆန္႕က်င္သြားမယ္။ ၀က္သားစား နိဳင္ေအာင္ လွုံေဆာ္ေပးတဲ့ ပညာေရးမူ၀ါဒေတြခ်မွတ္နိဳင္ေအာင္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္နိဳင္ေအာင္လို႕ ၾကိဴးပမ္းမွာပဲျဖစ္တယ္။ ၀က္သားမစားေအာင္ လူထုၾကားမွာ မီဒီယာနဲ႕ မိူင္းတို္က္တာေတြ ၊၀ါဒျဖန္႕ခ်ီတာေတြ၊ေဟာေျပာတာေတြကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မွာျဖစ္တယ္။ရိုဟင္ဂ်ာသာမက တစ္ျခား မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုမဆို ၀က္သားမစားနိဳင္ေအာင္ မေတာ္မတရားဖိနိပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဖိနိပ္ခံရသူဘက္က ေတာ္လွန္သြားမယ္ ၊ အသက္ကိုစြန္လႊတ္ရသည့္အထိ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ တိုက္ခိုက္သြားမယ္ ၊ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ၀က္သားမစားခဲ့ရသည့္အတြက္ လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဖို႕ ၊ အမုန္းဓါတ္ခံေတြ ပယ္ရွားဖို႕ ငါတို႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က တိုက္တြန္းထားတယ္ ။ ငါတို႕ဘက္က လည္း  စိတ္ဓါတ္္ေရးရာေတြေျပာင္လည္းဖို႕ေဆာင္ရြက္မွာပဲျဖစ္တယ္။ဒါ ဟာ ငါတို႕ ဘက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။ ကမၻာသူ ကမာၻသား မ်ား ႏွင့္ မူဆလင္မ်ား ဟာ ၀က္သားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စားသံုးနိဳင္ဖို႕ မည္သည့္ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာမဆို။ မည္သည့္ ဗုဒၵဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားနွင္ ့မဆို နိဳင္ငံေတာ္ အစိုးအရ အဖြဲ ႕ အုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားနွင့္ေဆြေႏြးတိုင္ပင္ဖို႕ ငါတို႕ဖက္က လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။

ကိုဧည့္သည္

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး
ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးေပၚလာေတာ့- ငါတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ပိုၿပီးသတိထားမိလာတာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမွာ ငါတို႔ ကို နား လည္ေပးသူ လူတစ္စု၊ ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ရွိႏိုင္သလို- နားလည္မႈ လြဲမွားေနတဲ့ လူသားအမ်ားလည္း ရွိေနမွာေသ ခ်ာတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေတာ္မတရားေသာ တစ္ဘက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါတို႔က ျမန္ မာ ႏိုင္ငံကို အတင္းအဓမၼ အစၥလာမ္ သာသနာျပဳမယ္၊ ကုလားႀကီးစိုးေရးေတြကို လုပ္မယ္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မယ္- ဆိုတာေတြက လူထုၾကား မွာ မိုးမႊန္ ေန ပါတယ္။– ဒီေတာ့ ငါတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာလူထုကို ငါတို႔ရဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ဘာလဲ၊ ငါတို႔က ဘာေၾကာင့္ ကမၻာ့ အဆက္အသြယ္ မ်ား၊ ပညာမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို စု ေဆာင္း ခဲ့ပါသလဲ- ဘာအတြက္လဲ ဆိုတာ လူထုအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း သိဘို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ (၁) ငါတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ သုတ္သင္ခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္၊ ဒီလို မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံ ရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမယ္။ ျမန္မာလူထု အေနနဲ႔ အမွွွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္လာေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ ရွားမယ္။
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူနဲ႔ လူ အတူတူ ျဖစ္ေစရမယ္၊ ရွမ္း လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ပဲပုပ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ ကရင္ လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ငေပြးလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြန္ကို တလိုင္းလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြတ္စလင္မ်ားကို ကုလားလို႔ ေခၚ တာမ်ိဳး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်င္းစုတ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး- စတဲ့ လူ-လူခ်င္း အႏိုင္က်င့္ နာမ္ႏွိမ္ေခၚဆိုတာမ်ိဳးမ်ား ကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားနဲ႔ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ကိုင္တြယ္သည္အထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ သြားမယ္။
(၃) စာသင္ေက်ာင္းပညာေရးမ်ားမွာ ဘာသာတစ္ခုခုကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေနတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပညာေရး ကို ပညာေရးပီသေအာင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ား ေပၚလာသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။
(၄) ဘာသာတစ္ခုခုကို မေတာ္မတရား တစ္ဘက္သတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေနတဲ့ စာေပမ်ိဳး၊ အေျပာအေဟာမ်ိဳး လူထုၾကား မွာ မိႈင္း တိုက္ေပးမႈမ်ိဳး ပေပ်ာက္သြားသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။
(၅) ဘာသာတရားတိုင္းကို လူ တစ္ဦးခ်င္းစီက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမယ္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာ သာတရားကို မကုိးခ်င္သူမ်ားက မကိုးကြယ္ဘဲ ေနႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေစရမယ္၊ လူတစ္ဦးရဲ႔ ပုဂၢလိက ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အ ေပၚ အျခားလူတစ္ဦးက အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ိဳးကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပး သည္ ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။ မည္သည့္ ဘာသာမွမဆို အတင္းအဓမၼ သာသနာျပဳျခင္း- လူနည္းစုတို႔အား စိတ္ ဓါတ္ေရး ရာ သိမ္ငယ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ၿပီး တစ္ဘက္လွည့္နည္းျဖင့္ လူမ်ားစု ဘာသာအတြင္းသို႔ ကူးေျပာင္း သြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားသည္ ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။
(၆) ရုိဟင္ဂ်ာကိုသာ မက အျခားေသာ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားကို မဆို မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ထားလွ်င္ မေတာ္ မတရား ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္လွ်က္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။ မိမိတို႔ရဲ႔ ပညာ၊ ဓန၊ ကာ ယ အားမ်ား နဲ႔ ဆင္းရဲသား ျပည္သူ အားလံုး ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အလုပ္္အေႂကြးျပဳသြားမယ္။
(၇) အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့ လူေတြကို ငါတို႔ ေတာ္လွန္ရမယ့္ လူေတြ အျဖစ္ သတ္ မွတ္ၿပီး- အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ နည္းလမ္း အားလံုးကို ငါတို႔ ဘက္က ဖြင့္ထားမယ္။
(၈) ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဘို႔၊ အမုန္းဓါတ္ခံမ်ား ကို ပါယ္ ဖ်က္ ဘို႔၊ လူသားခ်င္းၾကား ခ်စ္ခင္ၾကာနာမႈတရားထားဘို႔- မရွိဆင္းရဲမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆီးေပးဘို႔၊ မိဘမဲ့ ကေလး မ်ားကို လူ လားေျမာက္ေအာင္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ေပးဘို႔-၊ ငါတို႔ဘက္က တတ္အားသမွ် ပညာ ေရး သင္တန္းမ်ား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။
ဒါငါတို႔ရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကလည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီအတိုင္း ပဲ ေမတၱာ ရပ္ ခံေနတယ္၊ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနတဲ့ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း သည္းခံဘို႔၊ အေျခအေန ကို ဆက္ လက္ေစာင့္ၾကည့္ ဘို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သံတမန္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဘို႔ ဒီအတိုင္းပဲ ေျဖာင့္ျဖေနတယ္၊ – ဒါကို   ျမန္မာႏိုင္ငံ သား တိုင္းကို အသိေပးလို တယ္။
ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ၿပီး တုိးတက္သာယာ လာေစဘို႔- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ကယ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ မည္သည့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ မဆို ေဆြး ေႏြး တိုင္ပင္ဘို႔လည္း ငါ တို႔ဘက္က နည္းလမ္းအားလံုးကို ဖြင့္ထားပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး

Tuesday, February 12, 2013

အဖ ဗုိလ္ ခ်ဴပ္ ဘာကို လုပ္မည္ ေမးပါရစီ

အို အဖ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ကိုလိုနီေခတ္ လူျဖစ္ခဲ့ရ
တို႕အဖမွာ ဓါး တုတ္ကို စြဲ
အံကိုခဲလို႕ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
တိုက္ပြဲ၀င္။

ခုေနခါမ်ား ေမြးလာျငား မူ
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကို လုပ္မည္
သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး။

ေခတ္၏ အေရး ေခတ္ကေပးတဲ့
တာ၀န္သိမွဳ ငါေရွ႕ရူ႕လို႕
ေတာင္သူလယ္သမား ဆင္ရဲသား ထံ  
စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမၾကီး
အနုၾကမ္းစီး ခ်မ္းသာၾကီးေအာင္
အၾကံၾကီး ၾကံ
ခရိုနီရန္ေဘး  ေ၀းသထက္ေ၀းေအာင္
ငါစြမ္းေဆာင္မည္
အေမာင္တို႕ သိ  ငါ့ သတၱိ။

အို အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုသား ညီေနာင္မ်ား တို႕
တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖ
မူ၀ါဒနွင့္ ကြဲျပား ေနလစ္ စုစည္းျဖစ္ေအာင္
သင္ၾကံေဆာင္သည္  
သမိုင္း ထင္ရွား သင့္စြမ္းအား။


ခုေနခါမ်ား အခြင့္ထား မူ
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကိုလုပ္မည္
သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး။

တိုင္းျပည္ ေနာင္ေရး
ေမွ်ာ္ရည္ေတြး လ်က္
ဘဂၤလား နယ္ အနီး၀ယ္က တို႕ေသြး  တို႕သား
ညီေနာင္မ်ားအား မီးရိွဳ႕ သတ္ လု
 ေသြးေႏွာျပဳတဲ့ မုဒိန္း ရိုဟင္ဂ်ာ  ဦးစားေပးကာ
တိုက္ခိုက္ပါမည္
စိတ္၀ယ္ မွတ္ထား တိုင္းရင္းသား။


အိုအဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
လက္နက္ ဆိုလို႔
အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္း
ရွိပါေျငာင္းလည္း
နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီ
တိုက္ထုတ္ခဲ့သည္
သံုးက်ိပ္ ရဲေဘာ္ အေပါင္းေဖာ္ ကို
ေမာ္ကြန္းေရးထိုး နိဳင္ခဲ့ သည္။

ခုေနခါလွ်င္
 သက္ရွိထင္ရွား ရွိပါျငားမူ
အဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကိုလုပ္မည္ သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး။

ကခ်င္ျပည္၀ယ္
ေျမာက္ပိုင္းနယ္ က
တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း
တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို
အလွ်င္းပယ္ေဖ်ာက္
ျငိမ္းခ်မ္း ေလာက္ေအာင္
 စြန္႕စြန္႕စားစား ငါက်ိဳးစားမည္။
ညီေနာင္တုိ႕ အား  သိေစသား။

အိုုအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
အဂၤလန္သြား ေဖာ္သင္းမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ
 အက္တလီ စာခ်ဳပ္  ယခုခ်က္ခ်င္း
တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ျခင္းကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ျပန္ သင့္အားမာန္  ျပည္သူ႕ထံ မွာ  မေမ့ေသး။

ခုေနခါမ်ား သင္ ျပန္ဖြားေသာ္
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကိုလုပ္မည္
သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး

လက္ပံေတာင္း အေရး
ကာကြယ္ေပးလို႕
တို႕ေသြးတို႕သား ညီေနာင္မ်ားကို
လယ္ေတြ ျပန္ေပး
ဒုကၡေဘးက အျမန္ေ၀းေအာင္
ငါၾကံေဆာင္မည္ စိတ္၀ယ္တည္ေလာ့။

အိုအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
စားဖားတစ္စု  ညီညြတ္ျပဳလည္း
တုိ႕တိုင္း တို႕ ျပည္ တို႕ ဌာနီသည္
စည္ပင္လိမ့္မည္  မထင္ႏွင့္
ခုလိုေျပာၾကား သင့္စကား အထင္အရွား   ရိွ ၿပီးသား။

ခုေနခါမ်ား သင္ျပန္ၾကားေသာ္
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္  ဘာကို လုပ္မည္
ေမးခ်င္ပါေသး သိခ်င္ေသး။

ခရိုနီ အေပါင္း ပြားစည္းေၾကာင္း
ညီညြတ္စြာျပဳ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စုႏွင့္
ျပည္သူ႕ကိုယ္စား မဟုတ္ျငားပဲ
 လုပ္စားေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အသြယ္သြယ္ကို ျပည္သူနွင့္ ၾကည္ျဖဴ လက္တြဲကူလို႕
ျဖဳတ္ခ် နိဳင္ေရး နည္းလမ္းေပးမည္ သမိုင္းေပးတဲ့ တာ၀န္မုိ႕။ 


အိုအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
လြတ္လပ္ပါက  ငါနားရမည္
ျခံကိုစိုက္စား သမီးသားမ်ားႏွင့္ စာေရးကာရယ္
 ေနေတာ့မယ္။
 ခုလိုေျပာၾကား သင့္စကား သနားပါဘိ ၾကားေယာင္မိ။

ေမးပါရစီ ခုေနခါမ်ား
သင္ျပန္ၾကားေသာ္ အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္
ဘာကိုလုပ္မည္ သိခ်င္ပါေသး
ေမးခ်င္ေသး။

အို ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္သားတို႕
ဆံုးရံူးေနေသး  လူ႕ အခြင့္အေရး
ေမွ်ာ္ရည္ေတြးလစ္  နစ္နာေနသူ
 ဒို႕ျပည္သူ ကုစား ေပးရန္ ငါၾကံဖန္မည္
လူ၀ါး၀ သူ မည္သူ႕ကို မဆို ငါလွ်င္
အသက္ မငဲ့ကြက္ပဲ တိုက္ထုတ္ပါမည္။
ေသြးသည္ သစၥာ ငါ့ခႏၶာ။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း                                             ကိုယ္စား ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၁၃ ရက္ေန႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ တြင္ အမွတ္တရ


ကိုဧည့္သည္Monday, February 11, 2013

Download MyEmoticons application

Download MyEmoticons application

All Golfers, especially foreigners !

All Golfers, especially foreigners !
You are requested not to play golf at Mingalardon Garden City Golf Course. MGCG Course is built on sweats, troubles and tears of the farmers. Course-founder captured the fields for his own benefit. Disputes between course-founder(Zaykabar Company) and farmers are still solving that concerns farm problems. So, don't cheer playing up that MGCG Course if you love the farmers and if you understand justice.
For the SEA GAMES golf tournament, SEA GAMES celebration committee is too requested to choose others golf courses in Yangon, Naypyidaw, Mandalay and Pyin Oo Lwin except MGCG course.
(Please share for quick spread knowing by using several ways as you like.)
ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားခင္ဗ်ား။
မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဂါက္ကြင္းတြင္ ေဂါက္သီးရုိက္ကစားျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းသည္ ေတာင္ သူလယ္သမားတို႔၏ ေခၽြး၊ ဒုကၡ ႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာကြင္းျဖစ္ပါသည္၊ ေဂါက္ကြင္းတည္ေထာင္သူ(ေဇကမၻာကုမၸဏီ) ႏွင့္လယ္သမားမ်ားအၾကား လယ္ယာေျမျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖ ရွာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ တရားမွ်တမႈကိုနားလည္သူ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ခ်စ္ခင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ မဂၤလာဒံု ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းတြင္ အားေပးကစားျခင္းကုိ မျပဳၾကပါႏွင့္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္ မတီ အေနျဖင့္လည္း မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းမွလြဲ၍ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တုိ႔ရိွ အျခားေသာေဂါက္ကြင္းမ်ားကုိ သာ အသံုးျပဳပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
(ျမန္ဆန္က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိၾကရန္အတြက္ သင္ႏွစ္သက္ရာနည္းလမ္းကိုသံုး၍ မွ်ေ၀အသိေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္)
Thanks.
Nyo Min Lwin-PMA 10.2.2013.

Thursday, February 7, 2013

ဦးခင္ေရႊ ၏ဖြင့္ဟ ၀န္ခံခ်က္

အန္ကယ္သိမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အစိုးရကသိမ္းတာပါ။ အစိုးရလူၾကီးမင္းထဲမွာ ေတာ့ အန္ကယ္ ခမည္းခမက္ၾကီးက ပါတယ္ေလ။ အန္ကယ္ က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလ။ သည္ေတာ့ နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အန္ကယ္လဲ လုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အခါအခြင့္ သင့္တံုး။ အခြင့္အေရးေလး ေပးတံုး အန္ကယ္က အနစ္နာခံ ျပီးေတာ့ နိဳင္ငံေတာ္ အတြက္ လုပ္ေနတာပါ။ အန္ကယ္ မွာ လယ္ကို သိမ္းပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ နိိဳင္ငံေတာ္က သိမ္းခိုင္းလို႕သိမ္းရတာပါ။ နိဳင္ငံေတာ္ က နိဳင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္း မွာ ထုတ္ျပန္ဖို႕ ေမ့ေလ်ာ့ သြားဟန္တူပါတယ္။ အန္ကယ္ကို လဲ ဘယ္လို သိမ္းပါ ဘယ္ေလာက္သိမ္းပါ ဘယ္လို အစီအမံ နဲ႕ ဘယ္ဥပေဒ အတိုင္းသိမ္းပါလို႕ နိဳင္ငံေတာ္ ၾကီးက ညႊန္ၾကားမူ မရိွတာနဲ႕ အဆင္ေျပသလုိ သိမ္းမိ ရင္း လက္လြန္္ေျခလြန္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ ။

 အဲ --ခံေျပာမဲ့သူကလည္း မရွိဘူးေလ။ အဲဒါ နဲပဲ အန္ကယ္က ေရႊေဖာ့ရိုးနဲ႕ ဆံုးမပါ ဆိုတဲ့ ထံုးကို ႏွလံုးမူ ၿပီးေတာ့ေလ လည္ မ်ိဳ ကို တက္နင္းမိေတာ့ တာပါ။ အဲဒါ ကို လယ္သမားေတြ က ဘာမွ မသိပါဘူး။ မသိသလိုေနလိုက္ရင္လည္း ၿပီးတာပါပဲ ။ အဲဒါ ကို ေနမ်ိဳးေ၀ ဆိုတဲ့ သူပုန္ က လယ္သမားေတြကို  ေျမွာက္ေပးေနလို႕ လယ္သမားေတြ သူပုန္ထေနၾကတာပါ။ 

အခု အန္ကယ့္ ကို  အနဳ ၾကမ္း စီးခံေနရပါၿပီ။ ေနမ်ိဳေ၀ ကို တရားစြဲ ထားတဲ့ အတြက္ ေနမ်ိဳးေ၀က  တရာခံ ျဖစ္ေနပါၿပီ ။ ရဲက မဖမ္းရဲ နိဳင္ငံေတာ္ၾကီး က လွည့္မၾကည့္ရဲတာ နဲ႕ အန္ကယ္ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳး နဲ႕ ခ်ည္ၿပီး ဖမ္းဖို႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ရတာပါ။ အခု လည္း  အဲဒီ သူပုန္ ေနျပည္ေတာ္ တက္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲ ဘာ၀င္လုပ္လဲ မသိေတာ့ပါ။ နိဳင္ငံေတာ္ မွာ လည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူ မရွိ ေတာ့ ဘူးနဲ႕ တူပါရဲ႕ ။

လယ္သမားေတြ က  အနည္းအက်ဥ္းေတာ့  နစ္နာတာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ၾကီး ေကာင္းစား ဖို႕ ဆိုရင္ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး အနစ္နာခံရမယ္မဟုတ္လား။ အန္ကယ္ေတာင္ အနစ္နာခံၿပီး စက္မူဇံုေတြ တည္ေဆာက္ေပးေနတာ ။ သူတို႕က စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြအသိမ္းခံရံုပဲ ။လယ္မရွိရင္ အိပ္ေနလို႕ရတယ္။ အန္ကယ္ကသာ ေန႕မအား ညမနား နိဳင္ပဲ နိဳင္ငံေတာ္ ၾကီး အတြက္ လုပ္ေပးေနရတာ။

 နိဳင္ငံေတာ္ ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူၾကီးေတြ အတြက္လည္း အန္ကယ္တာ၀န္ပဲေပါ့။ သူတို႕က ဘယ္လိုလုုပ္ရမယ္ ဆိုတာ နားမလည္ဘူးေလ။ အလုပ္လုပ္ရင္ အမွားေတာ့ ရွိတတ္တာပါပဲေလ။ လူ႕သဘာ၀ပဲ မဟုတ္လား။ အသံခ်ဲ႕ စက္နဲ႕ ေအာ္ၿပီးေမာင္းထုတ္တာ အန္ကယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ရ၀တ တို႕ မ၀တ တုိ႕ ပါ ၊ အဲဒါ က အုပ္ခ်ဴပ္ေရးရာ အဖြဲ႕ ေတြ ေလ၊ အဲသည္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက နိဳင္ငံေတာ္ က ခိုင္းလို႕ တာ၀န္အရ လုပ္ရတာပါ။

 ေဇကမၻာ ပိုင္ေျမေတြ ျဖစ္လာတာေတာ့ နိဳင္ငံ ေတာ္ ၾကီး က အန္ကယ့္ ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခ်ီးေျမွာက္လုိ႕ ရထားတာပါ။ တစ္ခုပဲ ေျပာစရာရွိပါတယ္ ။ နိဳင္ငံေတာ္ ၾကီး က သည္ေလာက္ ၾကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းၾကီး ကို နိဳင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း မွာ ထုတ္ျပန္မူမရွိတာရယ္။ အစိုးရအဖြဲရံုးေတြ မွာ အမိန္ထုတ္ ေပးျခင္းမရွိတာရယ္ပါ။

 ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ရဲ ႕ အိုးအိမ္ဌာနခြဲက  ဂရံထုတ္ေပးတာေပါ့။ အဲဒါ အစိုးရက ခိုင္းလို႕ နိုင္ငံေတာ္က ခိုင္းလို႕ ထုပ္ေပးတာျဖစ္မွာေပါ့ ။ အန္ကယ္နဲ႕ မဆိုင္ဘူးေလ။

 ေနာက္ၿပီး တစ္ဧကကို ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ေလာက္ေတာ့ ေရာ္ေၾကး ေပးမလို႕ပါ ။အန္ကယ္လဲ နိဳင္ငံေတာ္ အတြက္ အနစ္နာခံၿပီး လုပ္ေနရလို႕ ေငြ မလည္တာရယ္၊ နိင္ငံေတာ္ကသိမ္းတာပဲ ဒီေလာက္ေတာ့ လယ္သမားေတြ လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာ ခံသင့္တယ္ ထင္ၿပီး မေပးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ယာကြက္ အျဖစ္ ေပ၄၀ ေပ၆၀ အကြက္ရိုက္ၿပီးေပးမလို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ မေပးျဖစ္ခဲ့တာ တစ္ျခားမဟုတ္ပါ ။လယ္သမားေတြ က လာမွ မေတာင္း ပဲ ဘယ္သူကို ေပးရမယ္ဆိုတာ တိတိက်က် မသိပဲ ဘယ္လိုေပးမလဲ။ သိမ္းထားတဲ့ စာရင္းကလည္း အတိအက်မွ မရွိတာ ။ ေပးမိရင္ စားရင္းေတြ  လြဲမွားကုန္မွာေပါ့။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။


တိုင္းေဒ သၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က အန္ကယ္ ကို လယ္စိုက္ဖို႕ ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့တယ္ေလ ။ တိုင္းေဒ သၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဆိုတာ နိုင္ငံေတာ္ ပဲေလ၊ နိဳင္ငံေတာ္က ခိုင္းလို႕ လုပ္ရတာပဲ ။အန္ကယ္က လုပ္ခ်င္လြန္းလို႕ မဟုတ္ရပါ။ လယ္သမားေတြ လယ္စိုက္ရင္ အေၾကြး တက္ တယ္ ဆိုတာနဲ ႕ လယ္သမားေတြ ကုိ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုုး မျဖစ္ေစရေအာင္ အန္ကယ္ကုိယ္တုိယ္ လယ္စိုက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါ ကို ဟို သူပုန္ေပါက္စ ေနမ်ိဳးေ၀က ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ နိဳင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒ ကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္ ဆိုလား၊ ပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မ ၅ ခၽြင္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၀ ကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္ ဆိုၿပီး အန္ကယ္ကို တိုက္ခိုက္ေနတာပါ။ သီးစားခ် ထားေရး ဥပေဒ ေတြ နည္းဥပေဒ ေတြ အန္ကယ္ ဘယ္သိပါ့မလဲ။ အဲဒီ ဥပေဒေတြ က အလုပ္မရိွတဲ့ ေကာင္ေတြ က်က္မွတ္ ၿပီး ေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာ ေျပာေနၾကတာပါ။ ကိုယ္တို္င္လည္းမလုပ္တတ္ ။သူမ်ားလုပ္တာက်ေတာ့ ဥပေဒေတြ နဲ ႕ ေလ်ာက္ေျပာ ၿပီး အပုတ္ခ် ေနတာပါ။


 ေအာ္ တိုးနိဳင္မန္းဆိုတာ အန္ကယ္ သမက္ေလ ၊သူရေရႊမန္းရဲ႕သားေပါ ့။ နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အန္ကယ္ရယ္ သမက္ျဖစ္သူရယ္ ခမည္းခမက္ၾကီးရယ္ သားအရင္းျဖစ္တဲ့ ေဇသီဟ တို႕က ေန႕မနား ညမအား ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ သည္ေလာက္လုပ္ေနတဲ့ ၾကားက အျပစ္ေျပာခံရတယ္ ။ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးရာ အဆင့္ဆင့္ က နိုင္ငံေတာ္ၾကီးအတြက္ လုပ္ေနတာပါ။ အန္ကယ္အတြက္မွ မဟုတ္ပဲ ။ အုပ္ခ်ဴပ္သူ အဆင့္ဆင့္ က လုပ္သင့္တာ ကို လုပ္တယ္ မလုပ္သင့္တာ မလုပ္ဘူး ။အဲဒါ ကို ေနမ်ိဳးေ၀ ဆိုတဲ့ သူပုန္က မလုပ္သင့္တာကို လုပ္လုိ႕ အဂတိလိုက္စားတယ္ လို႕ ဆိုေတာ့ အန္ကယ္ ဘယ္လိုေျပာရမယ္မွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ 

အန္ကယ္ က နိဳင္ငံေတာ္ နဲ႕ ျပည္သူလူ ထု သေဘာၾက လုိ႕ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ ့ လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ဆို တိုင္းသိ ျပည္သိ နိဳင္ငံသိပါကြယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ လုပ္ေန တဲ့ ခမည္းခမက္ၾကီးကလည္း ျပည္သူ႕လူထု က ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ ထားတာေလ။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အန္ကယ္ မွာ အျပစ္မရွိပါဘူး ။ 

သူပုန္ဗိုလ္ ေနမ်ိဳးေ၀နဲ႕ လယ္သမားေတြ သာ အန္ကယ္ ပိုင္ေျမေတြကို အခု အႏုၾကမ္း စီးထားတာေလ အန္ကယ္ က ဥစၥာ ပစၥည္းကို မမက္ေမာပါဘူး ေသရင္ထားခဲ့ရမယ္မဟုတ္လား။ လယ္သမားေတြက သာ ကိုယ္ေသ ရင္ ထာခဲ့ ရမဲ့ လယ္ေတြကို မက္ေမာေနၾကတာပါ။ ျပန္ေရာင္းစားၿပီး ဆိုင္းပုဒ္ ေထာင္တာက ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တာမဟုတ္ပါဘူး ။ အန္ကယ္ မွာ ပိုက္ဆံမရိွလို႕ပါ။ နိဳင္ငံေတာ္အတြက္ အနစ္နာခံလုပ္ေနရတာကိုး။ ဆိုင္ပုဒ္ မေထာင္ေပးရင္းလဲ ၀ယ္တဲ့သုူက မယံုလို႕ ေငြ ကို အျပည့္ အ၀ ေခ်ေပးဘူးေလ။ အဲသလို လုပ္ရံုေလး နဲ ့   ဥပေဒ ခ်ိုဳးေဖာက္တာ ဆို ေတာ့ အန္ကယ္ ဘယ္လိုပဲလုပ္ေန ေန အျပစ္ေျပာေနၾကမွာပါ။

 လန ၃၉ ဆိုလား ဘာလား ။အေဆာက္ အဦးေဆာက္လုပ္ခြင့္မရပဲ ေဆာက္မိတာ အန္ကယ္ တစ္ကယ္မသိလို႕ပါ။ သိရင္ လန၃၉ ရေအာင္ အရင္ေလ်ာက္ထားတာေပါ။ မသိလို္က္လို႕ အေျပာခံ တာ ပါ။ အဲသလိုၾကီး ဥပေဒ ေတြ ဘာေတြနဲ႕ ေျပာမဲ့လူ ရွိတယ္လို႕မွ မသိပဲ။ သိမ်ား သိခဲ့ရင္ အခုေလာက္ၾကီး မလုပ္မိပါဘူး ။စနစ္တက် သိမ္းလုိက္မွာ ။အခုေတာ့ အဆင္ေျပသလို ေရာၾကိတ္လိုက္ရတာေပါ့ေလ။ 

တရားရံုးေတာ္ မွာ စက္မူဇံု တည္ေထာက္ခြင့္ ရိွမရွိရယ္  ။လယ္ယာေျမ သိမ္းယူ ခြင့္ စတဲ့ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ရွိမရွိရယ္ အဲသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ေတြ မျပနိဳင္တာကေတာ့ အန္ကယ္မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ေပါ့ေလ အဲဒါ ၾကီးက နိဳင္ငံေတာ္ ရဲ ႕ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒ ဆိုလား ဘာလားပဲ ။ အဲသည့္ ဥပေဒ ၾကီးက ျပလို႕မရဘူးဆိုပဲ။။ အန္ကယ္မွာေတာ့ မရိွတာ အမွန္ပါ။  အဲဒါ ကိုပဲ အျပစ္ေျပာေနၾကတာပါ။ 

အန္ကယ္က စပါး မ်ိဳးေအာင္တယ္မေအာင္ဘူး ဘယ္သိပါ့မလဲ။ လယ္သမားမွ မဟုတ္တာ၊ နိဳင္ငံေတာ္ ၾကီးက လယ္စိုက္ဖို႕ေပးလို႕ စိုက္ေပးရတာပါ။  စပါးေစ့ က်ဲရင္ စပါးပင္ေပါက္တယ္ေလာက္ပဲ သိတာပါ ။ အဲဒါ ကို လည္း အျပစ္ၾကီးတစ္ခုလို လယ္သမားနဲ အျပိဳင္ လယ္လု တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ အဲသလို လူေတြ ရိွေနလို႕ ျမန္မာျပည္ဆင္းရဲတာ။ ျမန္မာလူမ်ိဴးေတြ မၾကီးပြားတာ။ ငတ္ေနၾကတာေလ။ အျပစ္ပဲ တင္ခ်င္ၾကတယ္ ကုိယ္က ျဖစ္ေအာင္ေတာ့မလုပ္နိဳင္ဘူး လုပ္နိဳင္တဲ့သူကို လဲ ေ၀ဖန္ခ်င္ၾကတယ္။

 ခင္ေရႊ

Tuesday, February 5, 2013

ဒီမို ေမေမသို႕
အေမသို႕

ျပစ္မူမထင္ရွား သေရြ႕ အျပစ္မဲ့ တယ္ လို႕ သတ္မွတ္နိဳင္ေပမဲ့ ျပစ္မူထင္ရွားၿပီး ျပစ္ဒဏ္ မခံ ရေသးတာေတြကို လည္း တာ၀န္ယူ ဖမ္းဆီးေပးနိဳင္တဲ့ လူအဖြဲ႕ အစည္းကို ထူေထာင္ရပါမယ္။ သို႕မွသာ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ လူအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္လာမွာ မလြဲမေသြပါပဲ ။ ယခင္စစ္အစိုး ရနဲ႕ ခရိုနီမ်ားဟာ နင္ ကအေကာင္ ၾကီးလို႕ နွစ္ခါ ျပန္ေလ်ာက္ လို႕ ေစခိုင္း ၿပီး  ျပဳတ္က်မွ သတ္စားတဲ့ အက်င့္ ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိဳင္ၾကသူေတြပါ။ ေျပာရရင္ မတရားေပမဲ့ တရား၀င္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကပါေပတယ္။ တရားဥပေဒ နဲ႕ အမွန္တရားေပၚကို နင္းေလ်ာက္တတ္သူမ်ား ဆို တာ ကို ေဒၚေအာင္စုၾကည္အေနနဲ႕သတိျပဳ ရပါလိမ့္မယ္။ ခရိုနီမ်ားကို အသံုးခ် ဖို႕ လိုတယ္ ဆိုတာလက္ခံနိဳင္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အသံုးခ် ခံ ျပန္မျဖစ္ ေအာင္ လည္း ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားရပါမယ္။ လာဘ္ေပးတာ လက္မခံ ေပမဲ့လက္ေဆာင္ေပးတာကို လက္ခံတတ္တဲ့ လူအဖြဲ႕ အစည္း အျဖစ္ စနစ္တက် ေရွာင္တိမ္းတတ္တဲ့ ေခာတ္္ေဟာင္း အုပ္ခ်ဴပ္မူ ပံုစံကို ဆက္လက္ လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအတြက္ ထူးမျခားနား ပါပဲ လို႕ ေျပာရေစ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစာ က ေပးနိဳင္တဲ့ အခြင့္ အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဴပ္သူအၾကိဳက္ ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရးကို လုပ္သေယာင္ ထိုးေကၽြး ဥပမာ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္ေပးတာမ်ိဳးကို ဆိုလုိသည္ ။ အုပ္ခ်ဴပ္သူကိုလည္း လက္ေဆာင္ေပး ။ ေနာက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားဆီ က ရနိဳင္ေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရးမွန္သမွ် အကုန္ယူ ။ အာဏာရွိ လူ တန္းစား ကို သူတို႕ လက္ထဲ မွာ ၊
သူ တို႕ ခါးပိုက္ ထဲ မွာ ရွိေနသေယာင္ အေယာင္ေဆာင္ ။ ဘာမွ မသိနားမလည္းတဲ့ျပည္သူ ကို ျခိမ္းေျခာက္ အနိဳင္ က်င့္တာေတြ မ်ားလွပါၿပီ ။ဘယ္သူ႕ ကိုမွ တိုင္လို႕မရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀ က ကယ္သူ ကူသူမရွိ။ အို ဒီမို အေမရယ္ ျပစ္မူမထင္ရွားေပမဲ့ ခံစားနားလည္ နိုင္ရင္သိနိဳင္ပါတယ္။ ျပစ္မူထင္ရွားသူမ်ား ကို အျပစ္ေပးပါ။ ျပစ္မူမထင္ရွားရင္လည္း ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဆင္ ေကာင္ၾကီးေတြ႕ေနၿပီးမွ ဆင္ေျခရာ မေတြ႕ လို႕ ျပစ္မူမထင္ရွားရင္ လည္း ဆင္ၾကီး တစ္လွမ္းထပ္ေလွ်ာက္တိုင္ း ဆင္ေျခရာ ေတြ႕မွာပါ အေသအခ်ာပါ ။ အဲသည့္ ဆင္ေျခရာကို အေသအခ်ာေစာင့္ၾကည့္ေပးၿပီး ေတြခဲ့ ရင္လည္း ႏွာစည္း မေနပါနဲ႕ လို႕သာ ဆိုပါရေစေတာ့ လို ဆိုပါရေစ ဒီမို အေမရယ္။
 

ကိုဧည့္ သည္

Monday, February 4, 2013

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္း ခရိုနီ ခင္ေရႊ ၏ က်ဆံုးခန္း အၾကိဳ ေန႔ရက္မ်ား

ခရို နီ ဦးခင္ေရႊကို ထြက္ေပါက္ေပးထားသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္ ။ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူၾကီးမ်ား၏ နစ္နာခ်က္ကို ကုစားေပးရန္ ၊  အရင္းေသ လွဳပ္ရွားမဲ့ သို႕ ထုတ္ကုန္မဲ့ လယ္ယာမ်ား မွ ထိုက္သင့္ သည့္ ကုန္ထုတ္ အင္အားစုမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ အလို႕ငွာ နိဳင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ခရိုနီတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေရႊကို တင္ျပထားၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံေတာ္ သမၼတ ရံုး ထံ သို႕ လည္း တင္ ျပထား ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။   ထိုအျပင္ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ဖြဲ ႕စည္း ထားေသာ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ထံသို႕ လည္း တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္.။
မိမိတို႕ အတြက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားရွိသည္ဆိုေစ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာ ဆံုးရွံဳးခဲ့ ရေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ား ႏွင့္စာလွ်င္ ေျပာပေလာက္ ျခင္းမရွိနိဳင္ပါ။ လူသားပီပီသသ ေနနိဳင္ေရးႏွင့္ နိဳင္ငံေတာ္ ၏ သိကၡာ ကို ျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္နိုင္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္က ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ (မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ) ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို လည္း အခါသင့္တိုင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ နိဳင္ငံေတာ္ ကို လယ္ယာေျမ အရွဳတ္အေထြး တစ္မ်ိဳးကို သာတင္ျပျခင္း မဟုတ္ပါပဲ  ရွင္းလင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 ယခုအခါ  ခရိုနီ ဦးခင္ေရႊ ၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္မွာ ၾကမ္းတမ္း ရိုင္းစို္င္းယုတ္မာ လွပါသည္။ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖစ္ မတူ ကြဲျပားျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ၏ ဦးေဆာင္မူျဖင့္ လည္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ လာေရာက္ စံုစမ္း ျခင္း မရွိသေရြ႕ မိမိတို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားမွ တစ္ဖ၀ါး မွ မခြါ ပဲ အသက္စြန္႕ေတာ့မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါသည္။
မလိုလားအပ္ေသာ အေျခ အေန မွ လြန္ေျမာက္နိဳင္ရန္ အလိုငွာ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ျပည္သူလူထုၾကီးခင္ဗ်ာ။
ကိုဧည့္သည္  
၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁
++++++               ++++++++++                         +++++++++++++++                ++++++++++++
ဦးခင္ေရႊပါးစပ္ကေၿပာပါသည္။
ႀကာသပေတးေန႔ ကေနစၿပီး လယ္သမားေတြကို ရိုက္ႏွက္မယ္ ခုတ္ထစ္မယ္
မဖယ္ေပးရင္ သူ႕အလုပ္သမားေတြကို ဓါးေကာ တုတ္ေကာသံုးၿပီးခ်ခိုင္းမယ္ ၊

အဲဒါကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိေနလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားလည္းၿဖည့္တင္းထားတယ္လို႕ ရဲေတြဆီကႀကားရတယ္ ။

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွဴးကေတာ့ ႏွစ္ဘက္ခုတ္ထစ္တဲ့သူေတြ ေသရင္ေသစာရင္းပို႔ မိရင္ဖမ္းလို႔ ညႊန္ႀကားထားပါတယ္ ။

ဒီသတင္းကို -
ေဇကမာၻ
၀န္ထမ္းေတြကလည္း အတည္ၿပဳေၿပာဆိုပါတယ္
ဘယ္သူလြန္သလည္း သိေစဖို႕ ၁၀၃ မ်က္ႏွာ စာအုပ္ကိုဖတ္ပါ

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ေတြကေတာ့ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မလိုက္ပါဘူး တကယ္ခ်ရင္ ခ်တဲ့လူကို ဖမ္းမွာပါ ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လံုၿခံဳေရးအင္အားတိုးထားပါတယ္ ။
အဓိကရုန္းဖန္တီးမည့္သတင္း
ဒီသတင္းကို -
ေဇကမာၻ၀န္ထမ္းေတြကလည္း အတည္ၿပဳေၿပာဆိုပါတယ္

အဓိကရုန္းဖန္တီးမည့္ေနရာ ေရႊနံ႕သာကြင္း - ေဇကမာၻ၀င္း အမွတ္ ၃ လမ္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေဘးလမ္း terminal စက္သံုးဆီဆိုင္ညာဘက္ေဘးက လမ္းက်ယ္ႀကီး က၀င္ရပါမယ္ ။ ၀င္ၿပီးရင္ ဘယ္ဘက္လမ္းေက်ာအတိုင္းတည့္တည့္ ေမာင္းလာပါ ။
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္တဲ့ဖုန္း - ဦးေနမ်ိဳးေ၀ - 098610719 /09421148275
ေအာင္မ်ိဳးဦး - 09421056231
ေနာင္ေတာ္ေလး - 09401601220
ေအာင္ခ်စ္ - 0949773248
ေဇာ္ႀကီး - 09420044721

အေရးပၚေငြလွဴႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
 
ကိုေနမ်ိဳးေ၀ ၏  ေဖ့ဘုတ္ မွ ကူးယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။(စာေရးသူ၏ မွတ္ခ်က္)

==================                       =========================================================
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ၾကီး ဦးခင္ေရႊ ၏ ေနာက္ဆံုး ဇတ္သိမ္းပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ခမည္းခမက္ၾကီး လည္း ကယ္တင္နိဳင္ရန္ လံုး၀ မစြမ္းေဆာင္ နိဳင္ေတာ့ပါေခ်.။  မၾကာ မီ ကာလအတြင္း  ခမည္းခမက္ ၾကီး လည္း ေနာက္ဆံုးခန္းေရာက္လာ ပါေတာ့မည္။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မည္ ဟု တရား၀င္ စစ္ေၾကညာ လုိက္ ေသာ ဦးခင္ေရႊ၏ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲ ။ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူ ဦး ၾကီးမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
ဦခင္ေရႊသည္ နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ကို ရေအာင္ ယူထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါပဲ။ မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္ေရးသာ လွ်င္ ေရွ႕ရူ တတ္ေသာ လူစားမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။  မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ နိဳင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ  ျပည္သူ အေပါင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္  သူသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တထစ္ခ် ယံုၾကည္မိပါသည္။ မည္သူမဆို ကိုယ္သမိုင္း ကိုယ္ ကိုယ္သာလွ်င္ ေရးထိုးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 အျပည့္အစံု ကို သိလိုလွ်င္ စံုစမ္းနိဳင္ပါသည္။ 103 မ်က္ႏွာ ရွိ သည့္ ေဇကမာၻႏွင့္ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕ နယ္တြင္ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ား အေၾကာင္းကို အၾကံျပဳ တင္ျပျခင္း  စာအုပ္ ၾကီးကို ဖတ္လိုလွ်င္ မွာလိုက္ပါ ဗ်ဳိ ႔ ။ ပို႕ေပးပါမည္။
ေ၀လင္းေအာင္ 
၀၉-၈၆၁၆၇၅၈
အမွတ္(၁၄၉၄) ျပည္ေထာင္စုလမ္း (၂၄)ရပ္ကြက္ ၊ဒဂံုေတာင္

 

Sunday, February 3, 2013

ေနရာမေရြး စိန္ေခၚပါတယ္

ျပည္သူလူထုၾကီးခင္ဗ်ာ မူဆလင္မ်ားႏွင္ စကားရည္လုပြဲ က်င္ပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၀က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ အစားအေသာက္မဆို ခ်က္ျပဳတ္တတ္သူ အလုိရွိပါသည္။ မကၠာသို႕ အသြားအျပန္ အခမဲ့ ခရီးစဥ္လိုက္ပါခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ စကားရည္လုပြဲ သို႕ တက္ေရာက္ ၾကမည့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ စားေသာက္ရန္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါပြဲ တြင္ ၀က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ ျပိဳင္ပြဲ ပါ ၀င္ မည္ ျဖစ္သလို ၄င္းေဒ သတြင္ေနထိုင္ေသာ ၀က္သားမစားသူမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေစၿပီး ။ ၀က္သားခ်က္ျပဳတ္စားတတ္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သလို ၀က္သားဟင္း ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္နည္း နွင့္ ၀က္တစ္ေကာင္လံုးအသံုး ျပဳပံု ကို ပရက္ဆန္ေတးရွင္း (Presentation) ျပဳလုပ္ရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအားျမန္မာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံသင့္ မသင္ ့-ဟုတ္မဟုတ္ စကာရည္လုပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း သစ္ အျဖစ္ ၀က္ကို ျပည္ပပို႕ကုန္ အျဖစ္တင္သြင္းနိဳင္ရန္ထူးျခား အစီအစဥ္အသစ္ကို ထည့္ သြင္းထားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ စကားရည္လုပြဲကုန္က်စရိတ္ကို ဦးေဆာင္က်င္ပသူ မြတ္ဆလင္မ်ား က က်ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူမ်ားမ်ားလိုက္နိဳင္ေလ အက်ိဳးရွိေလျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ၀က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိး ျဖစ္သည့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္၀ယ္ ကုန္သြယ္ ၀က္ေပၚသည့္ စသည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပနိဳင္သူမ်ား စရိတ္မဲ့သြားျပန္နိဳင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၀က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သာေရစာအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမွ သည္ ၀က္သားဆီပတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ။၀က္ဆီ ထုတ္လုပ္ျခင္း စသည္ ့ ၀က္ႏွင္ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးမ်ိဴး အလိုရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္၇န္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁ ကိုဧည့္သည္

The Hot News Weekly Journal | Tag Archive | ေဆာင္းပါး

The Hot News Weekly Journal | Tag Archive | ေဆာင္းပါး

ျငိ္မ္းခ်မ္းပါေစ ျမန္မာျပည္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
 
ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာ ၀က္သားစားသူနဲ႕မစားသူ အတူတူျဖစ္ေစရမယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရဘူးလို႕ ငါတို႕ရဲ႕ ကမၻာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ျမန္႕မာ ေခၚင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း ၀က္သားကို ေပၚေပၚတင္တင္စားသံုးနိဳင္ရန္ ေတာင္ဆိုလိုက္တယ္။ ၀က္သားစားသံုးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ဟာ Individual Right ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အာရပ္နိဳင္ငံမ်ား နဲ မူဆလင္ကမၻာအားလံုး ၀က္သားစားခြင့္ ရရန္ သံတမန္နည္း နဲ႕ ရင္ဆိုင္္ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္တယ္။ ၀က္သားအျမဲစားသံုးသူကို ၀က္ပုတ္ ။ ၾကက္သားစားသူကို ၾကက္မ။ ဘဲသားစားသူကို ဘဲၾကီး၊ ေခြးသားစားသံုးသူကို ေခြးသား၊ ေၾကာင္သားစားသံုးသူ ကို ေၾကာင္မ လို႕ နာမ္နိမ္ေခၚတဲ့ အက်င့္ ကို ဥပေဒအရ ျပင္ျပင္ထန္ထန္ အေရးယူ သြားတဲ့ အထိ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ေနထိုင္တဲ့ေဒ သမွာ အစားအေသာက္ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ၀က္သား ခိုး၀ွက္စားသံုးျခင္း ရွိေနတာကို လစ္လ်ဴ မရူပဲ ဥေပကၡာ မျပဳ ပဲ အတင္းအဓမၼ နိမ္နင္း ျခင္း ကို ဆန္႕က်င္သြားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ၀က္သားကို အာရပ္ နိဳင္ငံမ်ား အထိ တင္ပို႕ေရာင္းခ်တာ ကို ပိတ္ပင္ထားသူ မည္သူမဆို ငါတို႕ ရဲ ႕ ရန္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ၀က္သားစားသူ မစားသူမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ ၀က္သားမစားသူေတြ ကို မ်က္ႏွာသာေပး ဆက္ဆံတာေတြကို ပညာေရးမူ၀ါဒေတြခ်မွတ္နိဳင္ေအာင္၊ ေဖာ္ေဆာင္နိဳင္ေအာင္လို႕ ၾကိဴးပမ္းမွာပဲျဖစ္တယ္။ ၀က္သားမစားေအာင္ လူထုၾကားမွာ မီဒီယာနဲ႕ မိူင္းတို္က္တာေတြ ၊၀ါဒျဖန္႕ခ်ီတာေတြ ၊ ေဟာေျပာတာေတြကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မွာျဖစ္တယ္။ရိုဟင္ဂ်ာသာမက တစ္ျခား မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုမဆို ၀က္သားမစားနိဳင္ေအာင္ မေတာ္မတရားဖိနိပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဖိနိပ္ခံရသူဘက္က ေတာ္လွန္သြားမယ္ ၊ အသက္ကိုစြန္လႊတ္ရသည့္အထိ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ တိုက္ခိုက္သြားမယ္ ၊ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ၀က္သားမစားခဲ့ရသည့္အတြက္ လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဖို႕ ၊ အမုန္းဓါတ္ခံေတြ ပယ္ရွားဖို႕ ငါတို႕ဘက္က စိတ္ဓါတ္္ေရးရာေတြေျပာင္လည္းဖို႕ေဆာင္ရြက္မွာပဲျဖစ္တယ္။ဒါ ဟာ ငါတို႕ ဘက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။ ကမၻာသူ ကမာၻသား မ်ား ႏွင့္ မူဆလင္မ်ား ဟာ ၀က္သားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စားသံုးနိဳင္ဖို႕ မည္သည့္ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာမဆို။ မည္သည့္ ဗုဒၵဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားနွင္ ့မဆို နိဳင္ငံေတာ္ အစိုးအရ အဖြဲ ႕ အုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားနွင့္ေဆြေႏြးတိုင္ပင္ဖို႕ ငါတို႕ဖက္က လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။

ကိုဧည့္သည္