Sunday, April 29, 2012

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစိ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ၏ ေၾကျငာခ်က္

                                                  ေၾက ညာ ခ်က္http://aunglinwai-wai.blogspot.com/0
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၏ ကိုယ္စာလွယ္တို႕ အေလးအနက္ သစြာဆိုရမည့္ အေျခခံ ဥပေဒ ပုမ္မ ( 125 ) အရ ဇယား ၄ ပါး စကားရပ္ ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ ထိန္သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ အစား
ေလးစားလိုက္နာဟူေသာ စကားရပ္ကို ေျပာင္းလည္း သတ္မွတ္ေပးပါရန္  အေျခခံဥပေဒ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႕တင္ျပခဲ့ပါ။

သို႕ေသာ္
ပညာရွင္မ်ား . ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား နွင့္ အဖြဲ အစည္းအသီးသီ ၏ ထုပ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္မ်ား အရ  အဆိုပါစကား ရပ္မ်ားသည္ တူညီေသာ အဓီပါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အေျခ ခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳ ရဟုေသာ သေဘာ ကို သက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဴပ္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္သို႕ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း  နိဳင္ငံေတာ္ႏွင့္ တကြ  ျပည္သူလူထု အားလံုးသို႕ အသိေပးေၾကျငာ အပ္ပါသည္။

အထက္ပါစကား ရပ္အားလံုးသည္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ေရးသားထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္နွင့္ လံုး၀သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွပါ။ သို႕ ေသာ္ ထိုကဲဲ့ သို႕ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ အက်ိဳးေျမွာ္ ကာ နိဳးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။

Thursday, April 26, 2012

Solid Carbide Spiral 'O' Flute, Aluminum Cutting Router Bits - Toolstoday.com - Industrial Quality Router Bits

Solid Carbide Spiral 'O' Flute, Aluminum Cutting Router Bits - Toolstoday.com - Industrial Quality Router Bits

ဘဂၤလီမ်ား သတိထား

တိုင္းသူျပည္သားလူအမ်ားတို႕ေလ
မင္းကိုနိုဳင္နဲ႕ ျမေအးတို႕ ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ ကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပမယ္တဲ႕။

Friday, April 20, 2012

aunglinwaiwai@yahoo.com
aunglinwai.net@gmail.com
Make Money
phyook1@gmail.com

make money

Thursday, April 19, 2012

ထိပ္တန္း သံုးရပ္

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Tu Maung Nyo - Articles: NLD ရဲ႕ ထိပ္တန္းကိစၥသံုးရပ္နဲ႔ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္ တူေမာင္ညိဳ မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၁၂ “(၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔” မွာေျပာတဲ့ ဗိုလ္မ...

အေမ

အေမ
သားတို႕ တာ ၀န္ေက်ပါတယ္ေနာ္။ အေမ့ကိုခ်စ္တဲ့ အေမ့သားသမီး မ်ားေတြရဲ႕ တာ၀န္ေက်တယ္ဆိုရင္ သားတို႕ သမီးတို႕ ခံစားေနရတဲ ့ ေ၀ဒနာေတြ ကို ေပ်ာက္ေအာင္ကုေပးပါအေမ။

ဖိနိပ္ခံဘ၀နဲ႕ ေနရၿပီး ၊ အမွန္တရားကို ဖက္တြယ္ ရင္း စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ေနရေသာ ၊ အေၾကာက္တရား ကို ရင္၀ယ္ပိုက္ ျပန္မေျပာရဲေသာ၊
ဆယ္အိမ္ေခါင္းက အစ တိုးလ်ိဳးေတာင္းပန္ ဘာမွ မလုပ္ရဲေသာ ၊ နိဳင္ငံသူ နိဳင္ငံသားမ်ားရဲ႕မူလရပိုင္ခြင္
့မ်ား ဘာမွ မရေသာ၊ မဲေပးခြင့္ေလးကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႏွာက္ယွက္ ခံေနရေသာ ၊အလုပ္အကိုင္မဲ ့ အထင္ေသးခံေနရေသာ၊ အေမ့ရဲ႕ သားသမီးမ်ား


ကိုဧည့္သည္

make money 1

Wednesday, April 18, 2012

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Burma's water festival

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Burma's water festival: သႀကၤန္မွာ ေဖာ္ခၽြတ္ျခင္း သြန္းေနစိုး facebook.com/ThornNaySoul ဧျ ပီ ၁၆၊ ၂၀၁၂

လုပ္ခ်င္တာလုပ္

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Ku Mojo - Cartoon: ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရင္ ၿပီးေရာ ကာတြန္း - ကူမုိးႀကိဳး ဧၿပီ ၁၈၊ ၂၀၁၂

Tuesday, April 3, 2012

အဲဒါေလးေတြ ျပင္ေစခ်င္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ၿပီးေလၿပီ။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္
မဲေပးခြင့္ မရသူမ်ားျဖစ္ေသာ
မနီနီေအာင္၊မစုၿငိမ္းၿဖဴ ၊မအိၿဖဴ နွင့္ မမိုးမိုးဦးတို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ ရင္းတြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပၾကသည္။ သူတို႕ ျခည္း မဟုတ္ေသး ၊အလုပ္သမား 300 ေက်ာ္တို႕သည္လည္း ၄င္းတို႕ နည္းတူ
တန္းတူ ညီမွ်မူကို မရၾကေခ်။


ဖြဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ 21 (က) နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္ တန္းတူညီမွ်မူ၊လြတ္လပ္မူ၊တရားမွ်တမူ အခြင့္ အေရးတို႕ ကို ခံစားခြင့္ရိွသည္။

ထိုအတူ အခန္း ၉ ေရြေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ပုဒ္မ 390 (က)တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူ ဥပေဒအရ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ မဟုတ္လွ်င္ မဲေပးနိဳင္သည္ ဟု ဆိုထားျပန္သည္။

မနီနီေအာင္တို႕သည္ ဥပေဒ အရ မဲေပးနိုင္ေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္ မရခဲ့ေပ။
အေၾကာင္းကား မွတ္ပံုတင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၊ မွတ္ပံုတင္ရွိေသာ္လည္း မဲရံုက ထုတ္ေပးသည္ ကူပြန္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္မရိွသူမ်ားမွာ

သာသနာ့၀န္ထမ္း
ေထာင္ဒဏ္က်ခံသူ
စိတ္ေပါ့သြပ္သူ
လူမြဲစာရင္း ေၾကညာခံရသူ

မဲေပးခြင့္ မရွိသူမ်ားမဟုတ္ပါပဲ ျမန္မာနိဳင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားတြင္ အဆိုပါ အခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးသူမ်ား ရိွေနသည္ဆိုလွ်င္ ကား ................

မည္သို႕ ပင္ မေလ်ာ္ ၾသဇာ သံုးစြဲကာ ျခိမ္းေျခာက္အနိဳင္ယူ ညစ္ပတ္ေစကာမူ
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အနိဳင္ရခဲ့ေလသည္။
သို႔ ေသာ္..... သည္လို အျဖစ္မ်ိဳး အနာဂတ္တြင္ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။


အာရွနဂါး အထည္ခ်ဴပ္စက္ ရံု
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္
ဖုန္းနံပါတ္  592111၊592000
သူတို႕ ကို ဆက္သြယ္ေစခ်င္သျဖင့္
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Monday, April 2, 2012

အေမ

အေမ
သားတို႕ တာ ၀န္ေက်ပါတယ္ေနာ္။ အေမ့ကိုခ်စ္တဲ့ အေမ့သားသမီး မ်ားေတြရဲ႕ တာ၀န္ေက်တယ္ဆိုရင္ သားတို႕ သမီးတို႕ ခံစားေနရတဲ ့ ေ၀ဒနာေတြ ကို ေပ်ာက္ေအာင္ကုေပးပါအေမ။

ဖိနိပ္ခံဘ၀နဲ႕ ေနရၿပီး ၊ အမွန္တရားကို ဖက္တြယ္ ရင္း စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ေနရေသာ ၊ အေၾကာက္တရား ကို ရင္၀ယ္ပိုက္ ျပန္မေျပာရဲေသာ၊
ဆယ္အိမ္ေခါင္းက အစ တိုးလ်ိဳးေတာင္းပန္ ဘာမွ မလုပ္ရဲေသာ ၊ နိဳင္ငံသူ နိဳင္ငံသားမ်ားရဲ႕မူလရပိုင္ခြင္
့မ်ား ဘာမွ မရေသာ၊ မဲေပးခြင့္ေလးကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႏွာက္ယွက္ ခံေနရေသာ ၊အလုပ္အကိုင္မဲ ့ အထင္ေသးခံေနရေသာ၊ အေမ့ရဲ႕ သားသမီးမ်ား

အဲ့ဒါေတြ ကို ျပင္ေစခ်င္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဴပ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံ မဲေပးျခင္းကို ရခဲ့သည္။
ထိုေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။
......................
ဒဂံုေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ ၂၄ ရပ္ကြက္ နွင့္ 25 ရပ္ ကြက္ အၾကား စည္ပင္လမ္းေပၚတြင္ ယမန္ေန႕ ညက ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ ၾကသည္မွာ ျပည္သူလူထုမ်ား သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ၊ေနထိုင္မေကာင္းသူမ်ား  စိတ္အေနွာက္ယွက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။.လြပ္လပ္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းမေပၚတြင္ ေဆးရိုးလွမ္းၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမက လည္း ၾကိဳသိသျဖင့္ စည္းကမ္းရွိစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
NLD ေအာင္နိဳင္ျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္မဟုတ္ေခ် နိဳင္ငံေတာ္ ၏ တာ၀န္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။။
မတရားမွဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ဆင္းရဲနြမ္ပါးသူကို ကူညီရန္၊ မေလ်ာ္ၿသဇာသံုးသူမ်ားကိုရွင္းလင္းရန္၊ အာဏာ ကို ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနသူမ်ားကို သုတ္သင္ရန္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။

အဲဒါေတြ ျပင္ေစခ်င္ပါသည္။

make money: အဲ့ဒါေတြ ကို ျပင္ေစခ်င္

make money: အဲ့ဒါေတြ ကို ျပင္ေစခ်င္: ဒီေန႔ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္ (၉၀) ရပ္ကြက္ ေဇယ်ာသီရိလမ္းအနီး ၾကံခိုင္ေရးက လွဴထားေသာ ေရစက္တစ္စက္ရွိသည္။ အိမ္ေျခ သံုးေလးဆယ္ ခန္႕ ကိုေ...

အဲ့ဒါေတြ ကို ျပင္ေစခ်င္

2.4 .2012 သတင္း
ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္ (၉၀) ရပ္ကြက္ ေဇယ်ာသီရိလမ္းအနီး
ၾကံခိုင္ေရးက လွဴထားေသာ ေရစက္တစ္စက္ရွိသည္။ အိမ္ေျခ သံုးေလးဆယ္ ခန္႕ ကိုေရေပးေ၀၏။
ယမန္ေန႕  ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ား က NLD ကို မဲေပးၾကသည္။  ၾကံ ခိုင္ေရး ကို မဲေပးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကေလ၏။ ၾကံခုိင္ေရး ပါတီ ကို မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္မုန္းေလသည္မသိ။

ယေန႕ ၾကံခိုင္ေရး ကလွဴ ထားေသာ ေရစက္ မွ ေရေပးေ၀ျခင္း ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ပညာျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာတတ္နိဳင္ၾကေသးလဲ ဟု မေျပာေသာ္လည္းေျပာသေယာင္ ဟုသိရသည္။
မယံုၾကည္သူမ်ား စံုစမ္းၾကပါကုန္။

ေဒၚေအးေအးမာ
ဖုန္း 0973141932
မွ သတင္းေပးလာသည္။ အဲဒါေတြ ျပင္ဖို႕လိုသည္။

3.4.2012  သတင္း
အထက္ပါသတင္း သည္ ခိုင္မာတိက်ေသာ သတင္းျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္ အဆိုပါ ပိတ္ထားေသာ ေရစက္မွ ယေနထိတိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ေရေပးေ၀ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကို ယေန 3ရက္ 2012 ေနတြင္ ထပ္မံ အတည္ျပဳေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဖုန္း 0973131539
ညီညီမင္း

ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ား ေရျပန္လည္ ရ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း  ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအျဖစ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
 26.4.2012