Wednesday, April 24, 2013

နာက်င္ဖြယ္ျပစ္ဒဏ္ ကို ခံရရွာသည္ ့ ရဟန္းေတာ္


 လူ႕ဥစၥာစား ဘုန္းၾကီးမ်ား မတရားလြန္းလွသည္။
Add caption
 ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ဆရာေတာ္ မ်ား သည္ လူ႕ေလာက ေျမျပင္ အနတမဂၢ ရွိလွေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူဥစၥာစား ဘုန္းၾကီးမ်ား မတရားသည္ ဟု မဆိုထိုက္လွေပ။ ဘာသာ နွင့္ သာသနာကိုေစာင့္ေရွာက့္ရင္း တိုင္းျပည္လူမ်ိဳးကိုပါေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ဆရာေတာ္တို႕သည္ တန္ဖိုးမွာ  အလြန္တရာၾကီးျမွင့္လွေပ၏။

လိႈင္သာယာ က်န္စစ္သားအိမ္ရာတြင္
အိမ္ေရွ႕ရိွ စည္ပင္ပိုင္ ေျမေနရာ အား က်ဴးေက်ာ္ရာတြင္ ဟိုဖက္ ဒီဖက္ ေဘးအိမ္ရိွ ျမန္မာတိုင္းရင္သား အမ်ိဳးသမီးမ်ား နဲ႔ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုလားက ဓါးျဖင္႔ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကို ဓါးႀကိမ္းႀကိမ္း ျခင္း ရပ္ကြက္ကို စိမ္ေခၚ ျခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ရာ အိမ္ေရွ႕သို႕ နယ္မွ ခဏ လာေရာက္ေနေသာ္ ဘုန္းႀကီးမွ အျမင္မေတာ္၍၀င္ေရာက္ ေျဖာင္ဖ်ရာမွ ဘုန္းႀကီးအား ဆဲ၍ ဓါးျဖင္႔ ခုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁၅နွစ္ ၁၆နွစ္ အရြယ္ကုလား ျဖစ္ပါသည္။
(ဒီအရြယ္ ၁၅ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ သူေခါင္းထဲမွာ ဘာေတြရိွေနလဲမသိပါ)

ဘုန္ႀကီးမွာ လက္နဲ႔ နံၾကားတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိ ၍ ေဆးရံုး တင္ထားရပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ကိုက္ ၂၀၀ အကြာရိွ ဓမၼာရုံတြင္ တန္းဖိုးနည္း ဖုန္းကဒ္ မ်ားကို မဲေဖာက္ေပးေနသည္ျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား အခ်ိန္မီွ ေ၇ာက္ရိွသြား နိုင္ခဲ႔ပါသည္။
(ထို႕ေၾကာင္႔ ဘုန္းႀကီး သက္သာရာရသည္ဟု ေျပာသူမ်ားရိွပါသည္)

ျပည္သူမ်ား မွ ကုလားလက္ထဲ မွ ဓါးကို အရ လု ၍ အိမ္ထဲသို႕ ပို႕ေဆာင္ၿပီး ရဲမ်ားလာေရာက္ အခ်ိန္ထိ မွဲ႕ တစ္ေပါက္ မစြန္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ႔ပါသည္။

ရဲမ်ားမွာလာေရာက္ေခၚေဆာင္ သြားၿပီးေနာက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႈးမ်ား နီးစပ္ရာ ပါတီစံုမွ လူမ်ားမွ ျပသနာမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ အားလံုး ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါသည္။

ကုလားမီသားစု အားလံုး အား ရဲမွ လံုၿခံဳ ရာသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးသည္ ဟုသိရိွရပါသည္။

ဒဏ္ရာရရိွေသာ္ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း အမ်ိဳးသမီးတို႕အား အင္းစိန္ေဆးရံု တြင္ထားရွိ သည္ဟု သိရပါသည္။

၇ပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ကုလားက ဒီလို အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုနားမလည္ နိုင္ေၾကာင္း သူတို႕သည္ ျပသနာမ်ားကို ေနရာအႏွံတြင္ ရွာေနၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
ဥပေဒ အရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူေစျခင္းေၾကာင္း။ ကုလားအဖဲြ႕မ်ားမွ ေငြအားျဖင္႔ လြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို မလိုလာေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
============================
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႕ ပူေပါင္ၿပီးေတာ့ ထို႕ကဲ့သို႕ ဘာသာေရး အဓိကရုန္ျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကပါ..

ျပႆနာတစံုတရာမ်ားျဖစ္လာပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေျဖရွင္းၾကပါ

မူဆလင္ကုလားေတြက ျပႆနာမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဇာတ္လမ္းေတြစေနတယ္
ျမန္မာေတြက ေသြးဆူလြယ္တာသိေတာ့
ျပႆနာကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လိုက္စေနတာကို သတိျပဳၾကပါ။
===========================
ဲျပသနာမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

(ရဲဇာနည္မွ သတင္းအျပည္႔အစံုနာမည္မ်ားနဲ႔ တင္မည္ဟုထင္ပါသည္)

(ဒီပိုစ္႔ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ ကုလားမ်ားျပသနာရွာလွ်င္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေျဖရွင္းနိုင္ၾကပါရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ပါသည္)

ဓါတ္ပံု- (၁)လူမ်ားထိုင္ေနတာသည္ျမန္မာ အိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိတ္ထားတာသည္မွာ ကုလားအိမ္ျဖစ္ပါသည္၊
(၂) ျပည္သူရဲမ်ား တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကပံု
(2 photos)
Like ·

No comments:

Post a Comment