Sunday, June 9, 2013

ေမတၱာထားေပးပါ ျပည္သူလူထုခင္ဗ်ာ

ျပည္သူလူထု သို႕ ပန္ၾကားခ်က္

ျပည္သူလူထုၾကီးခင္ဗ်ာ

လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကုလားေတြ ေမြးခ်င္သေလာက္ေမြးျခင္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါ။ (သည္းခံပါခင္ဗ်ာ ကုလားဆိုၿပီး သံုးနွံဳးမိပါတယ္) (မိမစစ္ ဖမစစ္လို႕ ေျပာရင္လည္းခံရမွာပါ)

ဘဂၤလားေဒ႕နယ္ဖြား ႏြယ္ဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေမြးခ်င္သေလာက္ေမြးဖြားခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ပါ။ ေမတၱာတရားသည္ အစြမ္းထက္ပါ၏။ ထိုေၾကာင့္  ေမတၱာပို႕ကာ လည္လွီးခံမဲ့ရက္ကို ေစာင့္ေနပါ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးခင္ဗ်ာ၊


  ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးနွင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအတြက္ လူအခြင့္အေရးဆိတ္သုဥ္းေနျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္လုပ္ခြင့္မရျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းမရွိပဲ ေနရာတိုင္းမွာ အႏွိမ္ခံေန ေစာ္ကားခံေနရျခင္း ၊မိမိပုိင္ေျမကို အလုခံရျခင္းမ်ားရွိပါက သည္းခံပါ။ ေဒသအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ မလုပ္နိဳင္ေသးပဲ အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္း ျပီး အျခားနိဳင္ငံက ခိုး၀င္လာသူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုေပးၾကပါ။

 မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး တစ္ပါးသူ၏ အေရးကို ေဆာင္ရြက္သူသည္ ျမင့္ျမတ္ ေသာစိတ္ရွိပါေပ၏။ ဘုရားေဟာတရားေတာ္နွင့္လည္း ညီညြတ္ပါသည္။ သို႕ပါ၍ အစၥလာမ္မစ္ နိိိိင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာမဲ့ရက္ကို မုဒိတာပြားေပးၾကပါ။ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာသံုးၿပီး သားဆက္ျခားတည္းဟူေသာ ေဒသႏ ၱရ အမိန္႕ထုတ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ဥပေဒျပဳအာဏာကို ပိုင္စိုးကုန္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ကုလားမ်ား ေမြးနိဳင္သေလာက္ေမြးေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္ၾကပါ၊၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဥကၠဌၾကီးမွလည္းေဒသဆုိင္ရာအမိန္႕ကို ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း နိဳင္ငံတစ္ကာမွ ဖိအားေပး ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးပါ။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းသို႕ ခုိုး၀င္လာသူ မည္သူ႕မကိုမဆို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုေပးၾကပါ။ လူနည္းစု မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ဆန္႕က်င္ေပးၾကပါ။

ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား လြယ္လြယ္ကူကုူ၀င္ေရာက္နိဳင္ေရး ကို အေထာက္အကူျပဳနိဳင္ရန္ လ၀က ရွိ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ား  အဂတိလိုက္စားျခင္း ကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳေပးၾကပါ။ ျမန္မာစကား တစ္လံုးမွ မတတ္ပါပဲ ျမန္မာနိဳင္ငံမွတ္ပံုတင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကိုလည္း ရန္ျပဳျခင္းမျပဳပဲ ၊ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳပဲ သေဘာထားၾကီးေပးၾကပါ။

မေလးရွာနိဳင္ငံတြင္  အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြက ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို သေဗသတၱာကမၼသကာ ဟု နွလံုးသြင္းကာ ဥေပကၡာ ျဖင့္ ေနထုိင္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ကိုဧည့္သည္

2 comments:

  1. The problem here is, India is 90 percent HIndu/buddhist. You are frankly racist. if you really love Myanmar or Burmese, you should think before you write. 90 percent of muslims in myanmar are from Bangaladesh or Pakasten. Indians never want to live in myanmar due to cultural differences. or if they do they are southern indian/hindu who are black. you should really learn world history, ethnicity, or culture. otherwise, you will be a victim of Old Burmese's Military Propagenda Propagenda. more than 1 lakhs of christian chins/kachins are in INdia under political asylum under the old government who are very peaceful christian. don't make me a riot buddhist( i am a very peaceful buddhist now). you should really learn many things like daw aung san su kyi or don't use blogspot for free( which is obviously british property,shame on you to be selfish and don't consider for overall myanmar's peace......

    ReplyDelete
  2. For the first time in my life, I feel very shameful to call myself a peaceful Myanmar Buddhist infront of British or American friends because of your racist comments.Don't be a victim of propagenda. You don't need to worry about Muslim population. Wentern world knows much more about you how to deal with it. Just care your own family. Or if you really love Myanmar Buddhists, help them by participating in NGO. YOu are a shameful Buddhist among the world.

    ReplyDelete