Monday, March 18, 2013

မေလ်ာ္ ၾသဇာ သံုးစြဲ ျခင္းနွင့္ ေနာက္ပိုင္းျပႆနာမ်ား

ေျမတူးေျမေရာင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အဓီကေနရာ၌ ပါ၀င္လွဳပ္ရွားေနသူ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးရံုးစာေရး မ်ိဳးမ်ိဳးေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမစာရင္း ႏွင့္ကား၀င္ ကားထြက္ စာရင္းကို မွတ္တမ္းတင္ေနရသည့္ သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ (၆၉) ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦတင္ေမာင္ ၀င္း၏ ခုိုင္းေစမွဳ အရ
 တာ၀န္ယူေနရသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။

(၆၉) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးရံုး ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္၀င္း နွင့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ရာအိမ္မွဳ)  တို႕သည့္  ဆယ္အိမ္မွဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစိန္ေအး (ဆံရွည္၊ ဦးမိုးေက်ာ္ တို႕ႏွင့္အတူလြန္ခဲ့ေသာ တစ္လခန္႕က
 ယခု ေျမတူးမည့္ ေနရာ အနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတို႕အား  ေသာက္သံုေရကန္ တူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအျပင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတို႕အား ေရကန္တူးရာတြင္ ကန္႕ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ပါသည္။
အမွန္မွာ ၆၉ ရပ္ကြက္ တြင္ အိမ္တိုင္းနီပါး တုံကင္ ကိုအသံုးျပဳ လ်က္  ခ်ိဳးေရ သံုးေရ လံုေလာက္လ်က္ရွိပါသည္။ မည္သူမဆို လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္ အလြယ္တကူ သိနိဳင္ပါသည္။
 ရက္ကြက္ေနျပည္သူတို႕ ၏ ရိုးအ မွဳကို အေျချပဳလ်က္  မလိုအပ္ေသာ ကန္ကို တူးရန္ အေၾကာင္းရွာ ဂြင္ဖန္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ရိုးသားေသာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတို႕အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အသံုးျပဳလ်က္ မေလ်ာ္ ၾသဇာကို အသံုးျပဳကာ  လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုေျမတူးသည့္ ေန႕ရာသည္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ယာ စီမံကိန္း မလုပ္ နိုင္ေသာေၾကာင့္  လယ္ပိုင္ရွင္ မွ ဦးမိုးေက်ာ္ဆိုသူ ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးသိန္း နွံဳးျဖင္ အဌားခ် (သီးစားခ်) ထားေသာ ေျမေနရာျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဦးမိုးေက်ုုာ္မွ ပဲတီစိမ္းကို စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။
အငွားခ်ထားျခင္းခံရေသာ ဦးမိုးေက်ာ္နွင့္ (၆၉) ရက္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႕ ေပါင္းစည္းမိေသာ အခါ ယခုကဲ့သို႕ လယ္ယာေျမကို ဖ်က္ဆီး ၿပီး၊ေျမတူးေျမေရာင္း ျဖစ္စဥ္ ၾကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။
ေျမကားတစ္စီး၏ေပါက္ေစ်းမွာ ကားၾကီး ၃၈၀၀၀ က်ပ္၊ ကားလတ္ ၃၂၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
လယ္ပိုင္ရွင္  မွ မခံမရပ္နိဳင္ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွင့္ ဒဂံု ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမအလုပ္သမားအစည္းအရံုး သမဂၢ ထံ တုိင္ၾကားလာသျဖင့္ ယခုကဲ့ သို႕ ျဖစ္စဥ္ ၾကီးေပၚေပါက္လာျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမကို တူးေနေသာ ယႏ ၱယားၾကီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ဟု ေရးထိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမတူးေနေသာ ယႏ ၱရာ ကိုေမာင္ႏွင္ေနသူမ်ားကို လယ္သမားသမဂၢမွ ၁၈.၃ ၂၀၁၃ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႕တြင္  သြားေရာက္တားဆီးခဲ့ရာ အဆိုပါ ေျမတူးယာဥ္ ေျမသယ္ယာဥ္တို႕ မွာ သံုးနာရီခန္႕ ရပ္တန္႕သြားခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေန႕လည္ ၁ နာရီခန္႕တြင္ ကန္ေဘာင္ တူးေနေယာင္ ျပန္တူးကာ ေျမသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ သယ္ယူ ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ခ်င္သေလာက္ျပင္ပါ။ မည္သုိ႕မွ် မထူးျခားပါေပ။ မည္မွ်ပင္ျပင္ေစကာမူျမန္မာ နိဳင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ ျဖစ္နိင္ပါ့မလားဟူ၍ သံသယျဖစ္မိပါသည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္ လံုး၀မျဖစ္နိဳင္ပါေခ်။ သာမာန္ျပည္သူလူထု တို႕သည္ ဥပေဒျပင္ပတြင္ေနထိုင္ျခင္း သို႕ ရာဇ၀တ္မွဳ ျပဳလုပ္ျခင္းကို အလြန္ေၾကာင့္ရြံၾကပါသည္။ မလြဲသာလြန္း၍သာ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားက်ဳးလြန္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ စားစရာ မရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေဒါသေၾကာင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း ရာဂေၾကာင္းေသာ္လည္းေကာင္း  စိတ္အလုိကိုလိုက္ ၍ ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဳးလြန္ျခင္းသည္ အလြန္နည္းပါးလွေပသည္။ ေနစဥ္ႏွင့္အမွ်ေတြ႕ၾကဳံေနရသည္မွာ  ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူနွင့္ အာဏာကိုပိုင္စိုးထားသူတို႕ ပူေပါင္းကာ က်ဳးလြန္ေနေသာ အမွဳတို႕မွာ နိဳင္ငံႏွင့္ တစ္၀ွန္း ေရတြက္ေသာ္ ကုန္နိဳင္ဖြယ္ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္  ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ အလြန္ၾကိဳးစားရပါဦးမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တရားဥပေဒ  ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေဖာက္ဖ်က္နိဳင္သူတို႕မွာ တျခားသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါေခ်။ ျပည္သူလူထု ကခန္႕အပ္ထားေသာ ျပည္သူ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ သည့္  အာဏာပိုင္ တစ္စု ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွိေသာ အာဏာပိုင္တုိ႕နွင့္ ေပါင္း၍ ေငြရွင္ေၾကးရွင္တစ္စု မွာ လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ကာ ျပည္သူကုိ နိပ္စက္နိဳင္ခြင့္ ရရိွထားပါသည္။ ဥပေဒ ကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္သူ အာဏာပိုင္နွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႕သည္ ၄င္းတို႕ ကို ဖမ္းဆီးနိဳင္ခြင့္ မရွိေအာင္ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားသံုး`၍ အသင့္ျပင္ထားၾကေလသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ထြက္ေပါက္ကို ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားေလ့ရွိၾကသည္ အာဏာရွိသူနွင့္ ေငြရွိသူတို႕ ေပါင္းကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူ ျပည္သူနွင့္ အသိအျမင္နည္းပါးသူ ျပည္သူတို႕အေပၚ လူ၀ါး၀ကာ ကိုယ္က််ိဳးရွာေနသည္ကို ေနရာအႏွံ နိဳင္ငံ တစ္၀ွန္းေတြ႕နိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ မွာ အိမ္မက္တြင္ ျမင္မက္ရံု မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္ဟူလို။ အေနာက္က ေနထြက္သည္မွာ ျဖစ္နိဳင္ေသးသည္ ။ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အေနာက္ကေနထြက္သည္ထက္ ျဖစ္နိဳင္ေခ် ပို ၍နည္လွပါသည္ဟု ဆုိခ်င္ပါေတာ့သည္္။

No comments:

Post a Comment