Sunday, February 17, 2013

ေဌးလြင္ဦး ရဲ႕ ငါတို႕႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္

ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးေပၚလာေတာ့- ငါတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ၀က္သား စားတဲ့ အခြင့္အေရး ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ သတိထားမိလာတာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမွာ ငါတို႔ ကို နား လည္ေပးသူ လူတစ္စု၊ ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ရွိႏိုင္သလို- ၀က္သားစားသံုးမူကို နားလည္မႈ လြဲမွားေနတဲ့ လူသားအမ်ားအျပားလည္း ရွိေနမွာေသ ခ်ာတယ္။

အထူးသျဖင့္ မေတာ္မတရားေသာ တစ္ဘက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါတို႔က အာရပ္နိဳင္ငံမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ၀က္သားစားသံုးနိဳင္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႕ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီထားၾကတယ္။

 ငါတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ မေတာ္မတရား ဖိနိပ္ခံထားရတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ 

  ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာ ၀က္သားစားသူနဲ႕မစားသူ အတူတူျဖစ္ေစရမယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရဘူးလို႕ ငါတို႕ရဲ႕ ကမၻာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။

 ျမန္႕မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း ၀က္သားကို ေပၚေပၚတင္တင္စားသံုးနိဳင္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ မူဆလင္နိဳင္ငံမ်ား အထိ ၀က္သားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို လည္း ကမ ၻာသူ ကမ ၻာသားမ်ား ထံ  ေတာင္းဆိုပါတယ္ ။

 ၀က္သားစားသံုးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ဟာ Individual Right ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အာရပ္နိဳင္ငံမ်ား နဲ မူဆလင္ကမၻာအားလံုး ၀က္သားစားခြင့္ ရရန္ သံတမန္နည္း နဲ႕ ရင္ဆိုင္္ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္တယ္။ ၀က္သားအျမဲစားသံုးသူကို ၀က္ပုတ္ ။ ၾကက္သားစားသူကို ၾကက္မ။ ဘဲသားစားသူကို ဘဲၾကီး၊ ေခြးသားစားသံုးသူကို ေခြးသား၊ ေၾကာင္သားစားသံုးသူ ကို ေၾကာင္မ လို႕ နာမ္နိမ္ေခၚတဲ့ အက်င့္ ကို ဥပေဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ သြားတဲ့ အထိ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ေနထိုင္တဲ့ေဒ သမွာ အစားအေသာက္ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ၀က္သား ခိုး၀ွက္စားသံုးျခင္း ရွိေနတာကို လစ္လ်ုဳမရူပဲ ဥေပကၡာ မျပဳ ပဲ အတင္းအဓမၼ နိမ္နင္း ျခင္း ကို ဆန္႕က်င္သြားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ၀က္သားကို အာရပ္ နိဳင္ငံမ်ား အထိ တင္ပို႕ေရာင္းခ်တာ ကို ပိတ္ပင္ထားသူ မည္သူမဆို ငါတို႕ ရဲ ႕ ရန္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ၀က္သားစားသူ မစားသူမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ ၀က္သားမစားသူေတြ ကို မ်က္ႏွာသာေပး ဆက္ဆံတာေတြကို ဆန္႕က်င္သြားမယ္။ ၀က္သားစား နိဳင္ေအာင္ လွုံေဆာ္ေပးတဲ့ ပညာေရးမူ၀ါဒေတြခ်မွတ္နိဳင္ေအာင္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္နိဳင္ေအာင္လို႕ ၾကိဴးပမ္းမွာပဲျဖစ္တယ္။ ၀က္သားမစားေအာင္ လူထုၾကားမွာ မီဒီယာနဲ႕ မိူင္းတို္က္တာေတြ ၊၀ါဒျဖန္႕ခ်ီတာေတြ၊ေဟာေျပာတာေတြကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မွာျဖစ္တယ္။ရိုဟင္ဂ်ာသာမက တစ္ျခား မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုမဆို ၀က္သားမစားနိဳင္ေအာင္ မေတာ္မတရားဖိနိပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဖိနိပ္ခံရသူဘက္က ေတာ္လွန္သြားမယ္ ၊ အသက္ကိုစြန္လႊတ္ရသည့္အထိ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ တိုက္ခိုက္သြားမယ္ ၊ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ၀က္သားမစားခဲ့ရသည့္အတြက္ လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဖို႕ ၊ အမုန္းဓါတ္ခံေတြ ပယ္ရွားဖို႕ ငါတို႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က တိုက္တြန္းထားတယ္ ။ ငါတို႕ဘက္က လည္း  စိတ္ဓါတ္္ေရးရာေတြေျပာင္လည္းဖို႕ေဆာင္ရြက္မွာပဲျဖစ္တယ္။ဒါ ဟာ ငါတို႕ ဘက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။ ကမၻာသူ ကမာၻသား မ်ား ႏွင့္ မူဆလင္မ်ား ဟာ ၀က္သားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စားသံုးနိဳင္ဖို႕ မည္သည့္ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာမဆို။ မည္သည့္ ဗုဒၵဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားနွင္ ့မဆို နိဳင္ငံေတာ္ အစိုးအရ အဖြဲ ႕ အုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားနွင့္ေဆြေႏြးတိုင္ပင္ဖို႕ ငါတို႕ဖက္က လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။

ကိုဧည့္သည္

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး
ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးေပၚလာေတာ့- ငါတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ပိုၿပီးသတိထားမိလာတာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမွာ ငါတို႔ ကို နား လည္ေပးသူ လူတစ္စု၊ ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ရွိႏိုင္သလို- နားလည္မႈ လြဲမွားေနတဲ့ လူသားအမ်ားလည္း ရွိေနမွာေသ ခ်ာတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေတာ္မတရားေသာ တစ္ဘက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါတို႔က ျမန္ မာ ႏိုင္ငံကို အတင္းအဓမၼ အစၥလာမ္ သာသနာျပဳမယ္၊ ကုလားႀကီးစိုးေရးေတြကို လုပ္မယ္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မယ္- ဆိုတာေတြက လူထုၾကား မွာ မိုးမႊန္ ေန ပါတယ္။– ဒီေတာ့ ငါတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာလူထုကို ငါတို႔ရဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ဘာလဲ၊ ငါတို႔က ဘာေၾကာင့္ ကမၻာ့ အဆက္အသြယ္ မ်ား၊ ပညာမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို စု ေဆာင္း ခဲ့ပါသလဲ- ဘာအတြက္လဲ ဆိုတာ လူထုအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း သိဘို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ (၁) ငါတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ သုတ္သင္ခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္၊ ဒီလို မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံ ရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမယ္။ ျမန္မာလူထု အေနနဲ႔ အမွွွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္လာေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ ရွားမယ္။
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူနဲ႔ လူ အတူတူ ျဖစ္ေစရမယ္၊ ရွမ္း လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ပဲပုပ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ ကရင္ လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ငေပြးလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြန္ကို တလိုင္းလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြတ္စလင္မ်ားကို ကုလားလို႔ ေခၚ တာမ်ိဳး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်င္းစုတ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး- စတဲ့ လူ-လူခ်င္း အႏိုင္က်င့္ နာမ္ႏွိမ္ေခၚဆိုတာမ်ိဳးမ်ား ကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားနဲ႔ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ကိုင္တြယ္သည္အထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ သြားမယ္။
(၃) စာသင္ေက်ာင္းပညာေရးမ်ားမွာ ဘာသာတစ္ခုခုကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေနတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပညာေရး ကို ပညာေရးပီသေအာင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ား ေပၚလာသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။
(၄) ဘာသာတစ္ခုခုကို မေတာ္မတရား တစ္ဘက္သတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေနတဲ့ စာေပမ်ိဳး၊ အေျပာအေဟာမ်ိဳး လူထုၾကား မွာ မိႈင္း တိုက္ေပးမႈမ်ိဳး ပေပ်ာက္သြားသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။
(၅) ဘာသာတရားတိုင္းကို လူ တစ္ဦးခ်င္းစီက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမယ္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာ သာတရားကို မကုိးခ်င္သူမ်ားက မကိုးကြယ္ဘဲ ေနႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေစရမယ္၊ လူတစ္ဦးရဲ႔ ပုဂၢလိက ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အ ေပၚ အျခားလူတစ္ဦးက အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ိဳးကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပး သည္ ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။ မည္သည့္ ဘာသာမွမဆို အတင္းအဓမၼ သာသနာျပဳျခင္း- လူနည္းစုတို႔အား စိတ္ ဓါတ္ေရး ရာ သိမ္ငယ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ၿပီး တစ္ဘက္လွည့္နည္းျဖင့္ လူမ်ားစု ဘာသာအတြင္းသို႔ ကူးေျပာင္း သြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားသည္ ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။
(၆) ရုိဟင္ဂ်ာကိုသာ မက အျခားေသာ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားကို မဆို မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ထားလွ်င္ မေတာ္ မတရား ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္လွ်က္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။ မိမိတို႔ရဲ႔ ပညာ၊ ဓန၊ ကာ ယ အားမ်ား နဲ႔ ဆင္းရဲသား ျပည္သူ အားလံုး ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အလုပ္္အေႂကြးျပဳသြားမယ္။
(၇) အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့ လူေတြကို ငါတို႔ ေတာ္လွန္ရမယ့္ လူေတြ အျဖစ္ သတ္ မွတ္ၿပီး- အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ နည္းလမ္း အားလံုးကို ငါတို႔ ဘက္က ဖြင့္ထားမယ္။
(၈) ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဘို႔၊ အမုန္းဓါတ္ခံမ်ား ကို ပါယ္ ဖ်က္ ဘို႔၊ လူသားခ်င္းၾကား ခ်စ္ခင္ၾကာနာမႈတရားထားဘို႔- မရွိဆင္းရဲမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆီးေပးဘို႔၊ မိဘမဲ့ ကေလး မ်ားကို လူ လားေျမာက္ေအာင္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ေပးဘို႔-၊ ငါတို႔ဘက္က တတ္အားသမွ် ပညာ ေရး သင္တန္းမ်ား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။
ဒါငါတို႔ရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကလည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီအတိုင္း ပဲ ေမတၱာ ရပ္ ခံေနတယ္၊ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနတဲ့ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း သည္းခံဘို႔၊ အေျခအေန ကို ဆက္ လက္ေစာင့္ၾကည့္ ဘို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သံတမန္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဘို႔ ဒီအတိုင္းပဲ ေျဖာင့္ျဖေနတယ္၊ – ဒါကို   ျမန္မာႏိုင္ငံ သား တိုင္းကို အသိေပးလို တယ္။
ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ၿပီး တုိးတက္သာယာ လာေစဘို႔- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ကယ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ မည္သည့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ မဆို ေဆြး ေႏြး တိုင္ပင္ဘို႔လည္း ငါ တို႔ဘက္က နည္းလမ္းအားလံုးကို ဖြင့္ထားပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး

No comments:

Post a Comment