Sunday, February 3, 2013

ေနရာမေရြး စိန္ေခၚပါတယ္

ျပည္သူလူထုၾကီးခင္ဗ်ာ မူဆလင္မ်ားႏွင္ စကားရည္လုပြဲ က်င္ပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၀က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ အစားအေသာက္မဆို ခ်က္ျပဳတ္တတ္သူ အလုိရွိပါသည္။ မကၠာသို႕ အသြားအျပန္ အခမဲ့ ခရီးစဥ္လိုက္ပါခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ စကားရည္လုပြဲ သို႕ တက္ေရာက္ ၾကမည့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ စားေသာက္ရန္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါပြဲ တြင္ ၀က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ ျပိဳင္ပြဲ ပါ ၀င္ မည္ ျဖစ္သလို ၄င္းေဒ သတြင္ေနထိုင္ေသာ ၀က္သားမစားသူမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေစၿပီး ။ ၀က္သားခ်က္ျပဳတ္စားတတ္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သလို ၀က္သားဟင္း ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္နည္း နွင့္ ၀က္တစ္ေကာင္လံုးအသံုး ျပဳပံု ကို ပရက္ဆန္ေတးရွင္း (Presentation) ျပဳလုပ္ရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအားျမန္မာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံသင့္ မသင္ ့-ဟုတ္မဟုတ္ စကာရည္လုပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း သစ္ အျဖစ္ ၀က္ကို ျပည္ပပို႕ကုန္ အျဖစ္တင္သြင္းနိဳင္ရန္ထူးျခား အစီအစဥ္အသစ္ကို ထည့္ သြင္းထားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ စကားရည္လုပြဲကုန္က်စရိတ္ကို ဦးေဆာင္က်င္ပသူ မြတ္ဆလင္မ်ား က က်ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူမ်ားမ်ားလိုက္နိဳင္ေလ အက်ိဳးရွိေလျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ၀က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိး ျဖစ္သည့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္၀ယ္ ကုန္သြယ္ ၀က္ေပၚသည့္ စသည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပနိဳင္သူမ်ား စရိတ္မဲ့သြားျပန္နိဳင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၀က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သာေရစာအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမွ သည္ ၀က္သားဆီပတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ။၀က္ဆီ ထုတ္လုပ္ျခင္း စသည္ ့ ၀က္ႏွင္ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးမ်ိဴး အလိုရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္၇န္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁ ကိုဧည့္သည္

No comments:

Post a Comment