Tuesday, February 12, 2013

အဖ ဗုိလ္ ခ်ဴပ္ ဘာကို လုပ္မည္ ေမးပါရစီ

အို အဖ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ကိုလိုနီေခတ္ လူျဖစ္ခဲ့ရ
တို႕အဖမွာ ဓါး တုတ္ကို စြဲ
အံကိုခဲလို႕ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
တိုက္ပြဲ၀င္။

ခုေနခါမ်ား ေမြးလာျငား မူ
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကို လုပ္မည္
သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး။

ေခတ္၏ အေရး ေခတ္ကေပးတဲ့
တာ၀န္သိမွဳ ငါေရွ႕ရူ႕လို႕
ေတာင္သူလယ္သမား ဆင္ရဲသား ထံ  
စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမၾကီး
အနုၾကမ္းစီး ခ်မ္းသာၾကီးေအာင္
အၾကံၾကီး ၾကံ
ခရိုနီရန္ေဘး  ေ၀းသထက္ေ၀းေအာင္
ငါစြမ္းေဆာင္မည္
အေမာင္တို႕ သိ  ငါ့ သတၱိ။

အို အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုသား ညီေနာင္မ်ား တို႕
တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖ
မူ၀ါဒနွင့္ ကြဲျပား ေနလစ္ စုစည္းျဖစ္ေအာင္
သင္ၾကံေဆာင္သည္  
သမိုင္း ထင္ရွား သင့္စြမ္းအား။


ခုေနခါမ်ား အခြင့္ထား မူ
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကိုလုပ္မည္
သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး။

တိုင္းျပည္ ေနာင္ေရး
ေမွ်ာ္ရည္ေတြး လ်က္
ဘဂၤလား နယ္ အနီး၀ယ္က တို႕ေသြး  တို႕သား
ညီေနာင္မ်ားအား မီးရိွဳ႕ သတ္ လု
 ေသြးေႏွာျပဳတဲ့ မုဒိန္း ရိုဟင္ဂ်ာ  ဦးစားေပးကာ
တိုက္ခိုက္ပါမည္
စိတ္၀ယ္ မွတ္ထား တိုင္းရင္းသား။


အိုအဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
လက္နက္ ဆိုလို႔
အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္း
ရွိပါေျငာင္းလည္း
နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီ
တိုက္ထုတ္ခဲ့သည္
သံုးက်ိပ္ ရဲေဘာ္ အေပါင္းေဖာ္ ကို
ေမာ္ကြန္းေရးထိုး နိဳင္ခဲ့ သည္။

ခုေနခါလွ်င္
 သက္ရွိထင္ရွား ရွိပါျငားမူ
အဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကိုလုပ္မည္ သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး။

ကခ်င္ျပည္၀ယ္
ေျမာက္ပိုင္းနယ္ က
တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း
တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို
အလွ်င္းပယ္ေဖ်ာက္
ျငိမ္းခ်မ္း ေလာက္ေအာင္
 စြန္႕စြန္႕စားစား ငါက်ိဳးစားမည္။
ညီေနာင္တုိ႕ အား  သိေစသား။

အိုုအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
အဂၤလန္သြား ေဖာ္သင္းမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ
 အက္တလီ စာခ်ဳပ္  ယခုခ်က္ခ်င္း
တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ျခင္းကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ျပန္ သင့္အားမာန္  ျပည္သူ႕ထံ မွာ  မေမ့ေသး။

ခုေနခါမ်ား သင္ ျပန္ဖြားေသာ္
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာကိုလုပ္မည္
သိခ်င္ပါေသး ေမးခ်င္ေသး

လက္ပံေတာင္း အေရး
ကာကြယ္ေပးလို႕
တို႕ေသြးတို႕သား ညီေနာင္မ်ားကို
လယ္ေတြ ျပန္ေပး
ဒုကၡေဘးက အျမန္ေ၀းေအာင္
ငါၾကံေဆာင္မည္ စိတ္၀ယ္တည္ေလာ့။

အိုအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
စားဖားတစ္စု  ညီညြတ္ျပဳလည္း
တုိ႕တိုင္း တို႕ ျပည္ တို႕ ဌာနီသည္
စည္ပင္လိမ့္မည္  မထင္ႏွင့္
ခုလိုေျပာၾကား သင့္စကား အထင္အရွား   ရိွ ၿပီးသား။

ခုေနခါမ်ား သင္ျပန္ၾကားေသာ္
အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္  ဘာကို လုပ္မည္
ေမးခ်င္ပါေသး သိခ်င္ေသး။

ခရိုနီ အေပါင္း ပြားစည္းေၾကာင္း
ညီညြတ္စြာျပဳ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စုႏွင့္
ျပည္သူ႕ကိုယ္စား မဟုတ္ျငားပဲ
 လုပ္စားေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အသြယ္သြယ္ကို ျပည္သူနွင့္ ၾကည္ျဖဴ လက္တြဲကူလို႕
ျဖဳတ္ခ် နိဳင္ေရး နည္းလမ္းေပးမည္ သမိုင္းေပးတဲ့ တာ၀န္မုိ႕။ 


အိုအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
လြတ္လပ္ပါက  ငါနားရမည္
ျခံကိုစိုက္စား သမီးသားမ်ားႏွင့္ စာေရးကာရယ္
 ေနေတာ့မယ္။
 ခုလိုေျပာၾကား သင့္စကား သနားပါဘိ ၾကားေယာင္မိ။

ေမးပါရစီ ခုေနခါမ်ား
သင္ျပန္ၾကားေသာ္ အဖဗိုလ္ခ်ဳပ္
ဘာကိုလုပ္မည္ သိခ်င္ပါေသး
ေမးခ်င္ေသး။

အို ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္သားတို႕
ဆံုးရံူးေနေသး  လူ႕ အခြင့္အေရး
ေမွ်ာ္ရည္ေတြးလစ္  နစ္နာေနသူ
 ဒို႕ျပည္သူ ကုစား ေပးရန္ ငါၾကံဖန္မည္
လူ၀ါး၀ သူ မည္သူ႕ကို မဆို ငါလွ်င္
အသက္ မငဲ့ကြက္ပဲ တိုက္ထုတ္ပါမည္။
ေသြးသည္ သစၥာ ငါ့ခႏၶာ။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း                                             



ကိုယ္စား ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၁၃ ရက္ေန႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ တြင္ အမွတ္တရ


ကိုဧည့္သည္











No comments:

Post a Comment