Thursday, January 31, 2013

သူရို႕က လည္း တေမွာင့္ (၁)

နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လုပ္ရန္ရွိသည္ က မ်ားျပားလြန္းေပစြ ။ Institutionlization ( အသင္းအဖြဲ ႕ တည္ေဆာင္ျခင္း) သို႕ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားေကာင္း သန္စြမ္းေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္က တစ္ခ်က္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္မူ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အႏွစ္သာရရွိရွိ ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ လိုသည္မ်ားက တနည္း။ အေျခခံ  အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ေရ ၊လွ်ပ္စစ္မီး၊ အေဆာက္အဦမ်ား စသည္တို႕ ကို တည္ေဆာက္ရန္လို သည္မ်ား တစ္လမ္း ။ ျပည္တြင္းေန ေဒသခံတို႕ အေပၚ ခ်မ္းသာ ေသာ ခရိုလူပါး၀ခံေနရသည္ကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ သည္မ်ားက တစ္ဖံု ၊ ရခိုင္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အေရးအခင္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ျငိမ္ေအာင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္က တစ္သြယ္ ။ ကခ်င္ေဒသတြင္ျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို မည္သို႕မည္ပံုတားဆီးရမည္ကို သိရွိရန္ ၾကိဳးစားေနသည္က တစ္ပိုင္း ။ အာဏာပိုင္မ်ားက အာဏာကို အေၾကာင္းျပဳ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးစြဲ လ်က္ ျပည္သူကို ဒုကြြ့ ေပးေနမူမ်ားကို ရွင္လင္းရမည္က တစ္ေၾကာင္း ။ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ၾကံေဆာင္ သင့္သည္မ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံတစ္ကာ အသိုင္းအ၀န္ မွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳတ္နွံမူမ်ား အဆင္္ေျပ ေခ်ာေမြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္က တစ္ခ်က္။မဂၤလာ ဒံုတြင္ လယ္သိမ္းခံ ျပည္သူမ်ား ၏ ဖိနွိပ္ခံရမွဳ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကတစ္ဖံု၊
ိလက္ပံေတာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကြ့ ေျပလည္ေရး အတြက္ ရွာေဖြရမည္ နည္းလမ္း စသျဖင့္  နိဳင္ငံေတာ္ ခ်စ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ မည္သူမွ် မေပးသည့္  နိုင္ငံတာ၀န္. ။ နိဳင္ငံသားတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္တာ၀န္္ ပင္ျဖစ္သည္.။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္၏ စကားအရ အငွားပူမ်ား ။ နိဳင္ငံေတာ္ၾကီးက ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သလိုမျဖစ္ သူသေဘာႏွင့္ သူ ျဖစ္ခ်င္သလိုသာျဖစ္သည္ ။ ကိုယ္က ဘာမွ် မတတ္နိဳင္ ၊  ထိုေၾကာင့္ အငွားပူ ဟု ဖြင့္ဆိုသည္။ သူ႕ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္မမွားေပ။ ထိုသို႕ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ မ်ားစြာေသာ အေထာက္အပံ ျဖစ္ေစရန္အလို႕ နည္းလမ္းရွာ အၾကံေပး ထင္ျမင္ခ်က္ေရးသားေနခ်ိန္ သခြတ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ဆိုသကဲ့သို႕  ျပည္တြင္းေန မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အားေပးကူညီမူျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီမ်ား တစခန္း ထခဲ့ျပန္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေန မြတ္ဆလင္ တို႕ ရွင္းရွင္းေျပာရန္လိုပါသည္။ မူဆလင္နိဳင္ငံ တစ္နိဳင္ငံ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘယ္ဘက္က ပါ၀င္မည္နည္း။  မိမိပါ၀င္လိုေသာ နိုင္ငံတြင္ သြားေနပါ ဟု အၾကံျပဳပါရေစ။ အခုလည္း ျပည္တြင္ ေန မြတ္ဆလင္ တို႕ တ စခန္းထ ကာ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ Eleven Media Group ကို စိန္ေခၚလိုက္ျပန္ပါသည္။
ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တိုင္းရင္းသာ ျဖစ္ခြင့္ရရန္အလိုငွာ  ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကို ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခာတ္က တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္ ဆိုေသာ အဆိုကို စြဲကိုင္ကာ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္  စကားစစ္ထိုးပြဲ ဆင္ႏြဲလိုသည္ ဟု အေၾကာင္းၾကားစာေပးပိုခဲ့ုျပန္ပါသည္။  ေခြး ေဟာင္တိုင္း ထၾကည့္လွ်င္ အိပ္ေရးပ်က္လြန္းစြတကား။ လမင္းကို ကားေခြးကေဟာင္ေလၿပီ
ျပည္တြင္းေန မြတ္ဆလင္ ကုလားတို႕သည္ မီဒီယာ လက္နက္ ကိုင္စြဲ ကာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကို ေခြးကဲ့သို႕ေဟာင္ေလၿပီျဖစ္သတည္း။ ျမန္မာျပည္တြင္ေန မြတ္ဆလင္တို႕သည္  ျမန္မာေရကိုေသာက္ ျမန္မာေလကိုရွူ (ရွဳတံုး ရွဳဆဲ ) ၿပီးသကာ လ ျမန္မာကို ရန္စေလၿပီ။ ျမန္မာ့ ေတာင္သူၾကီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာ ျမန္မာဆန္ကို စားကာ အစာေကၽြး ေသာလက္ ကို ျပန္ကိုက္ေလၿပီ ။ 
ျမန္မာလူမ်ိဴးမ်ားတည္ေထာင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ကာ ျမန္မာမ်ားက သင္ေပးလိုက္ေသာ  ျမန္မာစာကို လူလူသူသူ တတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႕ကို ျပန္လည္ေစာ္ကားရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။
မည္သည္နိဳင္ငံ မည္သည့္ လူမ်ိဳးႏွင္ မည္သည့္ဘာသာႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ မေနတတ္ မေနနိဳင္ေသာ မြတ္ဆလင္ ကုလားတို႕သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕ ၏ သေဘာေကာင္ မေနာေကာင္း  ခြင့္လႊတ္ လြယ္တတ္ေသာ အက်င့္ တို႕ကို ေကာင္းေကာင္းသိေနသည္ အားေလွ်ာ္စြာ ေစာ္ကားရန္ ဦးခ်ိဴးရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။ အိုျမန္မာလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႕ အသင့္ျပင္ၾကပါေလာ့။ အတြင္းရန္သည္ အျပင္ရန္ထက္ ပင္ ပိုလိုပင္ ေၾကာင္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ အားေမြးၾကေလာ့ ဓါးေသြးေလာ့။
သည္ေလာက္မ်ားျပာလွေသာ နိဳင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္ေဆာင္ရန္အားေမြးေနခ်ိန္ ျပည္တြင္းေန မူဆလင္တို႕၏ အတြင္းစိတ္ကို လွစ္ဟ ျပလိုက္သကဲ ့ သို႕ ျမင္ရေသာ အခါ  ျပည္သူတို႕၏ စိတ္နွလံုးတြင္ မည္သို႕မွ် ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ျခင္း မရွိနိဳင္ေတာ့  ။ ေျမြေပြးကို ခါးပိုက္ေထာင္တြင္ ပိုက္မိသကဲ့သို႕ ခံစားရေလၿပီ။ အခ်ိန္မေရြး အႏ ၱရာယ္ က်ေရာက္နိဳင္ေလၿပီျဖစ္သတည္း။

No comments:

Post a Comment