Wednesday, May 8, 2013

တိုင္ေနပါတယ္

သို႕
          ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
          ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
          ေနၿပည္ေတာ္
                                                                   ရက္စြဲ ၊          ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ  ၉ ရက္

အေႀကာင္းအရာ ။                  ။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာနမွ ၀န္ထမ္း ဦးမ်ိဳးစိုးမိုး  ၏                                           အဂတိလိုက္စားမႈကိုတိုင္ႀကားၿခင္း ။

(၁) အဂတိလိုက္စားမႈ အခင္းၿဖစ္ပံုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

          လယ္ပိုင္ရွင္ေဒၚတင္ေဌး၀င္း ၏ လယ္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ ေျမတူး ေျမေရာင္းခ်ျခင္း ကို ေငြေၾကးရယူလ်က္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း 

(၂) က်ဴးလြန္သည့္ ၀န္ထမ္း၏
          (က) အမည္             ဦးမ်ိဳးစိုးမိုး
          (ခ) ရာထူး                လက္ေထာက္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမူး


          (ဂ) ဌာန / ဌာန စိတ္   မသိပါ
          (ဃ) ၀န္ႀကီးဌာန        ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန
          (င) က်ဴးလြန္သည့္ ေငြပမာဏ (သို႔မဟုတ္) မညီမညြတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒ

                   ကားတစ္စီးလွ်င္ ၃၈၀၀၀ က်ပ္နွင့္ ကားစီးေရး ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႕

                   လယ္ယာေျမကို အျခားအသံုးျပဳခြင့္မရွိပဲ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း                                                (လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္)


          (စ) အခင္းၿဖစ္ေဒသ             ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္(ဒဂံုျမိဳ႕သစ္)
          (ဆ) အခင္းၿဖစ္ကာလ                      ၁၈.၃.၂၀၁၃ ရက္ေန႕မွယခုအခ်ိန္အထိ (၃) အဂတိလိုက္စားမႈေႀကာင့္ နစ္နာသူ ၏

          ( က ) အမည္           ေဒၚတင္ေဌး၀င္း
          (ခ) မွတ္ပံုတင္အမွတ္           
(၁၂/လကန(နိဳင္)၀၃၃၈၅၂)  
          (ဂ) နစ္နာသည့္ အတိုင္းအတာပမာဏ                   လယ္ေျမ ၅ဧကခန္႕ စိုက္ပ်ဳိးမူ ဆံုးရွံဳးခဲ့
          (ဃ) ၿပန္လည္ကုစားေစလိုသည့္ဆႏၵ                      မူလ လယ္ေျမအတိုင္း ျပန္လိုခ်င္သည္


          (င) ေနရပ္ / ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ဖုန္း       

                                                အမွတ္(၆၁၂)အင္ၾကင္းလမ္း၊ (၈၉)ရပ္ကြက္၊

                                                ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္)၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁၊၀၉၇၃၂၁၆၂၇၇          (စ) မွတ္ပံုတင္ / သန္းေခါင္စာရင္း / ဓါတ္ပံုမ်ား (မိတၱဴ)

                                      ပူးတြဲ တင္ျပပါသည္


(၄) တိုင္ႀကားသူ ၏
          ( က ) အမည္          
ေဒၚတင္ေဌး၀င္း


          (ခ)
    မွတ္ပံုတင္အမွတ္       (၁၂/လကန(နိဳင္)၀၃၃၈၅၂)  


          (ဂ) ေနရပ္ / ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ဖုန္း       
အမွတ္(၆၁၂)အင္ၾကင္းလမ္း၊ (၈၉)ရပ္ကြက္၊

                                                ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္)၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁၊၀၉၇၃၂၁၆၂၇၇


          (စ) မွတ္ပံုတင္ / သန္းေခါင္စာရင္း / ဓါတ္ပံုမ်ား (မိတၱဴ)

                             ပူးတြဲတင္ျပပါသည္။                                                                                                                 

No comments:

Post a Comment