Monday, July 23, 2012

ဒီမုိေ၀ယံ: ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ေသခ်ာပါမည္...

ဒီမုိေ၀ယံ: ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ေသခ်ာပါမည္...: ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ၁၁လပိုင္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း ရုံးခန္းထဲမွာ ရိုက္ထားတဲ့ ပံုဆိုျပီး ေပးပို႔လာပါတယ္...။ ဘယ္သူေတြ ဘာ...

Sunday, July 22, 2012

လႊတ္ေတာ္မွာတင္ အခ်ိန္ကုန္မခံဖုိ႔ ေဒၚစု တုိက္တြန္း

လႊတ္ေတာ္မွာတင္ အခ်ိန္ကုန္မခံဖုိ႔ ေဒၚစု တုိက္တြန္း
လမ္းေဖာက္ေပးမွာလား တံတား ေဆာက္ေပးမွာလား
ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရတဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးမွာလား
ဆရာ၀န္မရွိလို႕ ခန္႕ထားေပးမွာလား
ေဆးရံုေဆာက္ေပးမွာလား
လယ္ယာေျမေတြ ျပန္ေပးမွာလား ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွာလား
စသည္ျဖင့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ားေတာင္းဆို တင္ျပေနၾကသည္မွာ မိမိတို႕ ၏ မူလ အလုပ္တာ၀န္ ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကဟန္တူသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ မဟုတ္ပါ၏ေလာ။ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ေစခိုင္းရမည့္ နိုင္ငံ၀န္ထမ္း မ်ားထံမွ ေတာင္ဆိုမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကကာ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း အလုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾက သျဖင့္ အခ်ိန္အကုန္မခံရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ေပသေလာ ဟု စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။
လမ္းမေဖာက္တဲ ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီး အား လမ္းေဖာက္ ေအာင္ ဥပေဒ ျပဳ ေပး ပါ။ေဆးရံုမေဆာက္တဲ့ က်န္မာေရး ၀န္ၿကီး ေဆးရံု ေဆာက္ေအာက္ ဥပေဒျဖင့္တားဆီးပါ လွ်င္ ထိုကဲ သို ႕ အျဖစ္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပါ သို႕ ပါေသာေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ကာ ဥပေဒ ျပဳၾကပါ မင္းတိုင္ပင္အမတ္တို႕
ဒူေ၀ေ၀

Tuesday, July 17, 2012

ပုဒ္မ ၅ ည ဖ်က္သိမ္းဖုိ့ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္လက္ခံ

ပုဒ္မ ၅ ည ဖ်က္သိမ္းဖုိ့ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္လက္ခံ

ဘေလာ့

http://www.blogger.com/home

နိဳင္ငံေရး

နိဳင္ငံေရး နွစ္မ်ိဳး ရွိသည္တဲ့။ တစ္ခုက ပါတီနိဳင္ငံေရး တစ္မ်ိဳးက အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရး။ ဘယ္အရာက အမွန္ျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ်မသိနိဳင္ ။ ေသခ်ာသည္က ကိုယ္က်ိဳးရွာ နိဳင္ငံေရးနွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမရွာ နိဳင္ငံေရး ရွိသည္ဟု ဦး၀င္းခ်ိဳ ( လတ္တေလာ အိုးအိမ္ရံုးေရွ႕ တြင္ ဆႏျပေနသူ) ကေျပာဖူးသည္။ သူဘယ္ကသိခဲ့သည္မသိ။ လက္ခံနိဳင္စရာ ရွိသည္။ ျဖစ္နိဳင္သည္ဟု ဆိုရမလိုပင္။
အဲသည့္ကိစ ကိုထားေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လည္း ေရးဖူးသည္ နိုင္ငံေရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္တဲ့။
က်ေနာ္တိို႕ ေခာတ္တြင္ ဘာမသိ ညာမသိ နိင္ငံေရးေတြ လုပ္ခဲ့ရသည္။ ယခု တြင္ ပါတီနိဳင္ငံ ေရး တြင္ပါ၀င္ေသာလူတစ္ခ်ိဳ႕ (လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က လြတ္ေတာ္တြက္ေမးခြန္းမ်ား ေမးေနၾကသည္။
မည္သည့္ ျမိဳ႕ နယ္ တြင္ တံတားက်ိဳးေနသည္။ ျပင္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဆရာ၀န္လစ္လစ္ေနသည္ ခန္႕ေပးမွာလား တဲ႕ ။  ေက်ာင္းေဆာက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိပါသလား
စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ ထံ ေမးေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူႈ႕ အက်ိဴး ျပဳလုပ္ငန္းေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသေယာင္။
ထိုအရာကို လႊတ္ေတာ္တြင္းနိိဳင္ငံေရးဟု ဆိုၾကသည္။ ဦး၀င္းခ်ဳိ လို လယ္သမားမ်ား နစ္နာမွဳအတြက္ ဆႏ ျပသူ ကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိဳင္ငံေရး ဆိုသည္ ။ မည္သို႕ ပင္ဆိုေစကာမူ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္နိဳင္လွ်င္ နိဳင္ငံေရးအစစ္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းနွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပင္ပ နွင့္ သိတ္မဆိုင္လွ ။t။
သို႕ေသာ္
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္မွာ ဥပေဒျပဳေရးမဟုတ္ပါေလာ
လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးအရအဖြ႕ဲျဖစ္သည္ နိဳင္ငံေတာ္ သမတနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးတြင္ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရသည္မဟုတ္ပါေလာ
ထိုအျပင္ ျပဌာန္းပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ျဖင့္ ထိန္ေၾကာင္းရသည္မဟုတ္ပါေလာ
အာဏာသံုးရပ္ ကို အျပန္အလွန္ထိန္ေက်ာင္းလ်က္ နိဳင္ငံေတာ္ ကို တည္ေဆာက္ရသည္မဟုတ္ပါေလာ။
ထိုသို႕ မဟုတ္ပါပဲ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ဟိုဟာ လုပ္ေပးပါ သည္ဟာလုပ္ေပးပါ ဟိုဟာလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွသလား ဒီဟာလုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရိွသလား ဆိုေသာ ကေလးဆန္ေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား ၏ တာ၀န္ ဟုတ္ပါ၏လား သို႕ တည္း မဟုတ္ နိဳင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအစစ္အမွန္ဟုတ္ပါ၏လား ဟု သံသယ ျဖစ္မိပါသည္။

Tuesday, July 10, 2012

ၿဗိတိန္မွ ကားဆားဗစ္ စင္တာႀကီး တစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္

ၿဗိတိန္မွ ကားဆားဗစ္ စင္တာႀကီး တစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္

ဒု-သမၼတ အရည္အခ်င္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိ

ဒု-သမၼတ အရည္အခ်င္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိ

ဒု-သမၼတ အရည္အခ်င္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိ

ဒု-သမၼတ အရည္အခ်င္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိ

တပ္မေတာ္သား (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္႔ ဒု.သမၼတအား ကန္႕ကြက္ခြင္႕ျပဳ

တပ္မေတာ္သား (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္႔ ဒု.သမၼတအား ကန္႕ကြက္ခြင္႕ျပဳ

Sunday, July 8, 2012

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Than Win Hlaing - Articles

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Than Win Hlaing - Articles: သမိုင္းတေကြ႕မွ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ သန္းဝင္းလႈိင္ ေမ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းအေၾကာင္းကိုေျပာမည္ဆိုလွ်င္ သမိုင္းတေကြ႕မွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၏အ...

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ★ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ ★

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ★ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ ★: - ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ မ်ားနဲ႕ ညီေလး ညီမေလးတုုိ႔ေရ - အခုုလာမယ့္ ဇူလိုုင္လ (၁၉) ရက္္၊ ၂၀၁၂ မွာ ျမန္မာျပည္က ဗုုိလ္္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တကြ ...

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ★ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ ★

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ★ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ ★: - ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ မ်ားနဲ႕ ညီေလး ညီမေလးတုုိ႔ေရ - အခုုလာမယ့္ ဇူလိုုင္လ (၁၉) ရက္္၊ ၂၀၁၂ မွာ ျမန္မာျပည္က ဗုုိလ္္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တကြ ...

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: “အနီးျမင္ အေ၀းထင္ တက္တက္စင္ေအာင္မလြဲဖို႔” .. ေဆာင္...

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: “အနီးျမင္ အေ၀းထင္ တက္တက္စင္ေအာင္မလြဲဖို႔” .. ေဆာင္...: “အနီးျမင္ အေ၀းထင္ တက္တက္စင္ေအာင္မလြဲဖို႔”  ေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာ္ေသာင္း(ေရႊလုပ္သား) စစ္ေတြျမိဳ႕ ဒုကၡသည္စခန္းတခုမွ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္မိ...

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ဦးဥာဏ္၀င္း (NLD) ကို တရားစြဲရျခင္း အေၾကာင္း

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: ဦးဥာဏ္၀င္း (NLD) ကို တရားစြဲရျခင္း အေၾကာင္း:     အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ဦးဥာဏ္၀င္းကို ဘာေၾကာင့္  တရားစြဲရတယ္ဆုိ...

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ေလ်ာ့မတြက္နဲ ့

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း: သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ေလ်ာ့မတြက္နဲ ့:   စက္မွဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ် ားကြန္ယက္နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ိဇၨာ၊သိပၸံတကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက ္ ...


ပိိတ္လို ့ရရင္ ပိတ္စမ္းပါ မင္းတို ့တားဆီးႏိုင္တားထားလိုက္..စည္းမေက်ာ္ေစနဲ ့...
“ခ်ိန္ေျခာက္ လို႔ ေနာက္တြန္႔တက္ရင္ ခြတ္ေဒါင္းဘယ္မည္လိမ့္မလဲ”
ငါတို ့ေၾကျငာခ်က္ က ေသမင္းတမာန္ လား .. ေက်ာက္စာလား သိဖို ့အခ်ိန္ကေပတံမဟုတ္ဘူး...ငါတို ့ေၾကျငာခ်က္ က မင္းတို ့အတြက္ ငရဲျပည္ ဘဲ...ေက်ာင္းသားသမိုင္း မွာ ဘယ္ေတာ့မွမရိုင္းေစရဘူး..မွတ္...။

အမိျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ ၾကီး ကို သူတို႕ဘယ္လို ပံုေဖာ္ၾကမည္နည္း

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဓာတ္ပံု- သမၼတရံုး ၀က္ဆုိဒ္ စာမ်က္ႏွာ

အခုေတာ့ သမၼတ အႀကံေပးေကာင္စီဆုိၿပီး ဖြဲ႔လုိက္ပါၿပီ။ အႀကံေပးေကာင္စီမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူစာရင္းလည္း ရလုိ႔ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ သမၼတရဲ႕ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရး အႀကံေပးအဖြဲ႔ဆုိ တာေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုကေတာ့ အႀကံေပး ေကာင္စီဆုိေတာ့ အရင္ထက္စာရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုတက် ဖြဲ႔စည္းတဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၁။ ဦးေမာ္သန္း (နာယက)
၂။ ဦးတင္ထြဋ္ဦး (ဥကၠ႒)
၃။ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ (အဖြဲ႔၀င္)
၄။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီ (အဖြဲ႔၀င္)
၅။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္(အဖြဲ႔၀င္)
၆။ ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦး (အဖြဲ႔၀င္) ( ယခင္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း)
၇။ ဦးသီဟံမ်ိဳးၫြန္႔ (အဖြဲ႔၀င္)
၈။ ဦးသန္႔ျမင့္ဦး (အဖြဲ႔၀င္) ( ကုလ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ ေျမး )
၉။ ဦးတင္ေမာင္သန္း (အဖြဲ႔၀င္)
၁၀။ ဦး၀င္းေအာင္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၁။ ဦးေသာင္းတင္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၂။ ေဒါက္တာ ကိုကိုႀကီး (အဖြဲ႔၀င္)
၁၃။ ဦးသန္းလြင္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၄။ ဦးခင္ေမာင္ေအး (အဖြဲ႔၀င္)
၁၅။ ဦးလွေမာင္ေရႊ (အဖြဲ႔၀င္) ( ျမန္မာ- အီးဂရက္စ္ - ငါးလုပ္ငန္း)
၁၆။ ဦးမိုးေက်ာ္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၇။ ေဒါက္တာ ေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၈။ ေဒါက္တာ စစ္ေအာင္ (အတြင္းေရးမွဴး)

အခု ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ သမၼတ အႀကံေပးေကာင္စီဟာ ဘာေတြ ဘယ္က စလုပ္မလဲ ဆုိတာလည္း ေၾကညာခ်က္ လိုမ်ဳိးလည္း ေပၚထြက္မလာေသးသလုိ၊ သမၼတရံုးရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚလည္း တက္မလာေသးပါဘူး။

ဘာေတြ ဆက္လုပ္ၾကမွာလည္း ဆိုတာ ကို ေစာင့္ၾကည္ဖို႕ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္
နိုင္ငံတစ္ကာထံမွ ရေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္သူတို႕၏ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္း ေရနစ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းသည္ဆိုလွ်င္
လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာခဲ့လွ်င္
အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားကို အလုပ္ေပးနိဳင္လွ်င္